Małżeństwo

MAŁŻEŃSTWO

Dokumenty wymagane w przypadku małżeństwa między katolikami:
– dowód osobisty
– metryka chrztu i bierzmowania wydana nie później niż 6 miesięcy od daty ślubu
– akt ślubu z USC (evlenme cüzdanı)
– dyspensa od zapowiedzi (uzyskuje proboszcz)

Dodatkowe dokumenty wymagane w przypadku małżeństwa mieszanego:
– zaświadczenie o stanie wolnym strony niekatolickiej (nüfus kayıt örneği)
– deklaracja o nie stawianiu przeszkód w katolickim wychowaniu dzieci
– dyspensa od przeszkody różnicy wyznania lub religii (uzyskuje proboszcz)

Czynności przed zawarciem małżeństwa:
– spisanie protokołu przedślubnego
– uczestnictwo w kursie przedmałżeńskim
– udział w próbie liturgicznej (wybór czytań, formy zgody małżeńskiej itp.)