Małżeństwo

Dokumenty wymagane w przypadku małżeństwa między katolikami:

  • dowód osobisty
  • metryka chrztu i bierzmowania wydana nie później niż 6 miesięcy od daty ślubu
  • akt ślubu z USC (evlenme cüzdanı)
  • dyspensa od zapowiedzi (uzyskuje proboszcz)

Dodatkowe dokumenty wymagane w przypadku małżeństwa mieszanego:

  • zaświadczenie o stanie wolnym strony niekatolickiej (nüfus kayıt örneği)
  • deklaracja o nie stawianiu przeszkód w katolickim wychowaniu dzieci
  • dyspensa od przeszkody różnicy wyznania lub religii (uzyskuje proboszcz)

Czynności przed zawarciem małżeństwa:

  • spisanie protokołu przedślubnego
  • uczestnictwo w kursie przedmałżeńskim
  • udział w próbie liturgicznej (wybór czytań, formy zgody małżeńskiej itp.)