Chrzest

CHRZEST

Dokumenty wymagane przy chrzcie dziecka:

– akt urodzenia

– dane osobowe 1 lub 2 chrzestnych

Czynności przed chrztem dziecka:

– zgoda obojga rodziców

– udział rodziców i chrzestnych w nauce o znaczeniu i wartości chrztu

– udział rodziców i chrzestnych w próbie liturgicznej (wybór czytań, formy chrztu itp.)

– przygotowanie białej szaty i świecy

Chrzest dorosłych:

– osobiście wyrażona wola przyjęcia chrztu

– dłuższy okres przygotowania w ramach wspólnoty katechumenatu, gdzie odbywa się nauczanie o wierze i praktyce życia chrześcijańskiego

Warunki do spełnienia przez chrzestnych:

– przynależność do Kościoła katolickiego

– ukończenie 16 lat

– przyjęcie sakramentu bierzmowania

– życie zgodne z wiarą i nauczaniem Kościoła

Chrześcijanin należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej (prawosławny, protestant) może być świadkiem chrztu.