Chrzest

Dokumenty wymagane przy chrzcie dziecka:

 • akt urodzenia
 • dane osobowe 1 lub 2 chrzestnych

Czynności przed chrztem dziecka:

 • zgoda obojga rodziców
 • udział rodziców i chrzestnych w nauce o znaczeniu i wartości chrztu
 • udział rodziców i chrzestnych w próbie liturgicznej (wybór czytań, formy chrztu itp.)
 • przygotowanie białej szaty i świecy

Chrzest dorosłych:

 • osobiście wyrażona wola przyjęcia chrztu
 • dłuższy okres przygotowania w ramach wspólnoty katechumenatu, gdzie odbywa się nauczanie o wierze i praktyce życia chrześcijańskiego

Warunki do spełnienia przez chrzestnych:

 • przynależność do Kościoła katolickiego
 • ukończenie 16 lat
 • przyjęcie sakramentu bierzmowania
 • życie zgodne z wiarą i nauczaniem Kościoła

Chrześcijanin należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej (prawosławny, protestant) może być świadkiem chrztu.