Sakramenty

CHRZEST – SPOWIEDŹ – I KOMUNIA – BIERZMOWANIE – MAŁŻEŃSTWO – SAKRAMENT CHORYCH

CHRZEST

Dokumenty wymagane przy chrzcie dziecka:
– akt urodzenia
– dane osobowe 1 lub 2 chrzestnych

Czynności przed chrztem dziecka:
– zgoda obojga rodziców
– udział rodziców i chrzestnych w nauce o znaczeniu i wartości chrztu
– udział rodziców i chrzestnych w próbie liturgicznej (wybór czytań, formy chrztu itp.)
– przygotowanie białej szaty i świecy

Chrzest dorosłych:
– osobiście wyrażona wola przyjęcia chrztu
– dłuższy okres przygotowania w ramach wspólnoty katechumenatu, gdzie odbywa się nauczanie o wierze i praktyce życia chrześcijańskiego

Warunki do spełnienia przez chrzestnych:
– przynależność do Kościoła katolickiego
– ukończenie 16 lat
– przyjęcie sakramentu bierzmowania
– życie zgodne z wiarą i nauczaniem Kościoła

Chrześcijanin należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej (prawosławny, protestant) może być świadkiem chrztu.

SPOWIEDŹ

Do sakramentu spowiedzi można przystąpić 15 min. przed każdą Mszą św. lub w innym terminie po uzgodnieniu z proboszczem.

I KOMUNIA

Przygotowanie do I Komunii odbywa się na lekcjach katechezy prowadzonych po polsku przy kościele Matki Boskiej Częstochowskiej w Polonezköy i przy kościele św. Antoniego w Stambule.

BIERZMOWANIE

Przygotowanie do bierzmowania odbywa się na lekcjach katechezy prowadzonych po polsku przy kościele Matki Boskiej Częstochowskiej w Polonezköy i przy kościele św. Antoniego w Stambule.

Dokumenty wymagane od kandydatów do bierzmowania:
– świadectwo chrztu
– dane osobowe jednego świadka bierzmowania

Czynności przed bierzmowaniem:
– udział w co najmniej rocznym przygotowaniu na katechezie
– wybór imienia świętego patrona

Najbliższy termin bierzmowania: czerwiec 2011 r.

MAŁŻEŃSTWO

Dokumenty wymagane w przypadku małżeństwa między katolikami:
– dowód osobisty
– metryka chrztu i bierzmowania wydana nie później niż 6 miesięcy od daty ślubu
– akt ślubu z USC (evlenme cüzdanı)
– dyspensa od zapowiedzi (uzyskuje proboszcz)

Dodatkowe dokumenty wymagane w przypadku małżeństwa mieszanego:
– zaświadczenie o stanie wolnym strony niekatolickiej (nüfus kayıt örneği)
– deklaracja o nie stawianiu przeszkód w katolickim wychowaniu dzieci
– dyspensa od przeszkody różnicy wyznania lub religii (uzyskuje proboszcz)

Czynności przed zawarciem małżeństwa:
– spisanie protokołu przedślubnego
– uczestnictwo w kursie przedmałżeńskim
– udział w próbie liturgicznej (wybór czytań, formy zgody małżeńskiej itp.)

SAKRAMENT CHORYCH

Do chorych można wzywać proboszcza o każdej porze dnia i nocy.