Duszpasterswo Polonijne W Stambule i Polonezkoy

Zboże i chwast—16 Niedziela Zwykła

“Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc się wziął na niej chwast?” Pytanie, które niegdyś postawili Jesusowi uczniowie do dzisiaj zaprząta głowy wielu. „Dlaczego dobrzy i źli mają żyć razem? Czy nie lepiej byłoby sprawiedliwie ich rozdzielić? Wtedy źli nie przeszkadzaliby dobrym, a na świecie żyłoby się lepiej”. Czyżby? Tajemnica dobra i zła ukryta jest w ludzkich sercach. I jakże często człowiek zły się nawraca, a dobry wchodzi na drogę zła. Continue reading…

Przyjdźcie do mnie—14 Niedziela Zwykła

„Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom.” Tymi słowami rozpoczyna się dzisiejsza ewangelia, która jest hymnem pochwalnym pod adresem Boga Ojca, wygłoszonym w duchu radości przez Jego Syna, Jezusa Chrystusa. Ów hymn można także nazwać jego modlitwą. Pozostaje tajemnicą, o jakich „rzeczach ukrytych” wspomina, ale pewne jest, że wywyższony jest człowiek pełen prostoty. Do życia miłości z Bogiem wezwani są ludzie prości, pokorni i ubodzy. Oni zostaną pokrzepieni. Continue reading…

Niedziela 7 – Pełnia władzy – Wniebowstąpienie Pańskie

„Życzę ci, byś osiągnął niebo”, rzadko kiedy słyszymy te słowa jako życzenia urodzinowe czy świąteczne. Wydaje się że niebo coraz częściej nie kojarzy nam się z realną rzeczywistością czy tchnącą tęsknotą perspektywą. Wybieramy doczesność, nie troszcząc i nie pytając się o jutro. Wobec takiej niewiary i kończącej to życie beznadziei, Chrystus jawi się dzisiaj jako ten, któremu została przekazana pełnia władzy, na ziemi jako i na niebie. On jest Panem wszechświata. Od kwarków po galaktyki. Jezus Chrystus, jako jeden z nas, ludzi, wstępuje do nieba, by zasiąść po prawicy Ojca, pełen mocy i chwały. O, jak pięknie, brzmią słowa tej starej prawdy w uszach człowieka, w początkach XXI wieku!  Continue reading…

100-lecie kościoła w Adampolu

Parafia M. B. Częstochowskiej i Stowarzyszenie Opieki nad Kościołem i Cmentarzem w Adampolu mają zaszczyt zaprosić STAMBULSKĄ POLONIĘ  na uroczystość 100-lecia poświęcenia kościoła, która odbędzie się 7 czerwca 2014 r. w Adampolu.

Program obchodów obejmuje m.in.:
– prezentację 2 referatów na temat historii kościoła w Adampolu, godz. 15.00
– celebrację Mszy św. pod przewodnictwem Ks. Bpa Wiesława Lechowicza, godz. 17.00
– otwarcie okolicznościowej wystawy fotografii przez Ks. Bpa Louisa Pelatre’a, godz. 18:30
– koncert zespołu folklorystycznego i poczęstunek w ogrodzie przykościelnym, godz. 19:00.

Serdecznie zapraszamy!

Droga i Życie – 5 Niedziela Wielkanocna

Diakonia oznacza służbę, a diakon, to ten który służy. W codziennym życiu Kościoła mamy wiele diakonii, np.: diakonię liturgiczną, diakonię muzyczną, diakonię miłosierdzia, czy diakonię misyjną itp. Można powiedzieć, że nie ma Kościoła bez służenia. O wyborze pierwszych diakonów jest mowa w Dziejach Apostolskich. Stało się tak w wyniku pewnych konfliktów powstałych wskutek rosnącej liczby chrześcijan. Wówczas apostołowie podjęli decyzję, aby spośród chrześcijan wybrać siedmiu mężczyzn „cieszących się dobrą sławą, pełnych Ducha i mądrości”. Wybrano pierwszych siedmiu diakonów, których zadaniem było nieść pomoc potrzebującym. Wśród nich był Szczepan – pierwszy, który poniósł śmierć męczeńską za wiarę w Chrystusa. Continue reading…

Pasterz i Brama – 4 Niedziela Wielkanocna

Przemówienie Piotra miało ogromną moc, ponieważ mieszkańcy Jerozolimy „przejęli się do głębi serca” jego słowami na temat Jezusa jako Pana i Mesjasza. Wzruszeni nauką Żydzi proszą o pomoc Apostoła i dowiadują się, że mają czynić pokutę, ochrzcić się i przyjąć dary Ducha Świętego. Pokuta (nawrócenie) jest pierwszym krokiem ku Bogu. Drugim krokiem jest wyznanie wiary i zjednoczenie się z Jezusem. Trzecim krokiem jest chrzest i przyjęcie darów Ducha. Continue reading…

Kanonizacja dwóch papieży

W Niedzielę Miłosierdzia Bożego, dnia 27 kwietnia 21014, odbędą się uroczystości kanonizacyjne Jana XXIII i Jana Pawła II, które poprowadzi papież Franciszek na Placu Świętego Piotra w Rzymie o godzinie 10:00. Ich wyniesienie do chwały świętych jest darem dla Kościoła i całego świata. Jest to dar zobowiązujący, na który trzeba godnie odpowiedzieć i do którego trzeba wciąż dorastać. Święci są dla nas żywą Ewangelią. Dzięki ich świadectwu odkrywamy ważną prawdę, że słowo Dobrej Nowiny to konkretny program dojrzewania w wierze, nadziei i miłości. Przyjrzyjmy się ich sylwetkom i zobaczmy jak “zapracowali” na miano świętego. Continue reading…