Duszpasterze

ABCDEFGH – I – JKLŁMNOPRSŚT – U – VWZ – Ż – Ź

[tabelka caption=”Duszpasterze” ]
duszpastesz;opis;zdjęcie

A;;
Andréovitch Antoni;duszpasterz w Adampolu w latach 1906-12;
Aulich Henryk Manswet (1793-1861);ur. na Śląsku (Komornik), reformata (OFMRef), podróżował po Bliskim Wschodzie z orientalistą Antonim Muchlińskim, duszpasterz w Adampolu w 1858 r., napisał 3-tomową relację Dziennik dwunastoletniej misji apostolskiej na Wschodzie;

B;;
Bacmaga Joanna (1960- );szarytka (SM), wstąpiła do Zgromadzenia w 1981 r., pracuje w austriackim szpitalu św. Jerzego od 2003 r;joan

Baltić Jakub;bośniacki obserwant (OFMObs), duszpasterz w Adampolu w 1848 r;

Bartoszewski Sylwester (1954- ); ur. na Mazowszu (Sochaczew), franciszkanin (OFMConv), święcenia kapłańskie w 1981 r., studiował i pracował we Włoszech, duszpasterz polonijny w Stambule w latach 2000-01, doktor teologii;

Błotna Maria Katarzyna (1889-1970?);szarytka (SM), wstąpiła do Zgromadzenia w 1909 r., przybyła do Turcji w 1920 r., pracowała w szpitalu francuskim w Stambule na oddziale patologii;

Bocco Józef; lazarysta (CM), duszpasterz w Adampolu w latach 1857, 1859;

Bommieu Jan; lazarysta (CM), duszpasterz w Adampolu w latach 1853-56;

Borodzicz Józef (1861-?) ;święcenia kapłańskie w 1897 r., prześladowany przez władze carskie, uciekł podczas transportu do twierdzy w Dyneburgu i przedostał się do zaboru austriackiego, wykładał filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim, prowadził działalność duszpasterską i polonijną w San Remo, uratowany z zatopionego statku zmierzającego do Odessy znalazł się w Konstantynopolu, duszpasterz w Adampolu w 1919 r., autor wspomnień Pod wozem i na wozie. Kilka lat pracy duszpasterskiej na Litwie, Białej Rusi i w głębi Rosji oraz Kresy wileńskie w niebezpieczeństwie;bordowicz

Borowski Franciszek (1712-ok.1790);ur. na Mazurach, jezuita, filozof i kaznodzieja, kanonik warmiński, emisariusz królewski u wezyra;

Bosniak Marek;bośniacki obserwant (OFMObs), duszpasterz w Adampolu w latach 1851-54;

Brzeski Tomasz ; zmartwychwstaniec (CR), kierownik szkoły i przełożony misji w Adrianopolu w latach 70. XIX w;

Burzyński Adam Prosper (1753-1830) ; reformata (OFMRef), misjonarz w Turcji, Egipcie i Syrii, biegły w sztuce lekarskiej, znał język arabski, w 1815 r. został biskupem sandomierskim;prosperadam

C;;
Chmist Arleta Anna (1961- );szarytka (SM), wstąpiła do Zgromadzenia w 1987 r., od 2001 r. w Turcji, pracuje w szpitalu La Paix, od 2003 r. uczy katechezy w Adampolu i w Stambule;arleta

Cieślik Kazimierz (1951- );ur. na Mazowszu (Kamień), franciszkanin (OFMConv), święcenia kapłańskie w 1978 r., studiował we Włoszech, misjonarz w Brazylii, duszpasterz w Adampolu w latach 2006-07;Kazimierz

Cinkl Franciszek;lazarysta (CM) z kościoła św. Jerzego w Stambule, duszpasterz w Adampolu w latach 1892-96;

Corinthios Marceli;ksiądz z kościoła św. Ducha w Stambule, duszpasterz w Adampolu w latach 1966-99;

Cydejko Józef (1950- );ur. na Polesiu (Koszoły), franciszkanin (OFMConv), święcenia kapłańskie w 1991 r., w Stambule przebywał w 1998 r;

Czermiński Michał;duszpasterz w Adampolu w 1899 r;

Częckiewicz Franciszek (XVIII w.);jezuita (SJ), duszpasterz polonijny, kapelan i spowiednik polskich jeńców w Stambule;

D;;
Dacus Jan;duszpasterz w Adampolu w 1880, 1883;

Dąbrowska Izabella Agata (?-1875);ur. na Litwie, szarytka (SM), przybyła do Stambułu w 1855 r., prowadziła ochronkę dla dzieci, pomagała polskim uchodźcom po powstaniu styczniowym, odznaczona orderem Mecidiye, pochowana w kościele św. Benedykta na Karaköy w Stambule;SONY DSC

Delebecque R.;duszpasterz w Adampolu w 1901 r;

Devin Augustyn;lazarysta (CM), duszpasterz w Adampolu w 1868 r;

Dudziak Piotr;duszpasterz w Adampolu w 1863 r;

Dumont A.;lazarysta (CM), duszpasterz w Adampolu w 1867 r;

Dupas Henryk;lazarysta (CM),duszpasterz w Adampolu w latach 1861-64, 1870;

Dworak Aleksandra (1961- );szarytka (SM), wstąpiła do Zgromadzenia w 1981 r., pracowała w szpitalu La Paix w Stambule w latach 1994-2005;AleksandraDworak

Dylewski Andrzej (1966- );ur. na Mazowszu (Maków Mazowiecki), franciszkanin (OFMConv), od 2005 r. w klasztorze franciszkańskim św. Antoniego w Stambule;andrzejdylewski

E;;
Elmagian Jan;salezjanin (SDB), duszpasterz w Adampolu w latach 1914, 1919-22;

F;;
Filonowicz Józef Romuald (1906-1981);ur. na Podlasiu (Wierzchlesie), franciszkanin (OFMConv), duszpasterz w Stambule w latach 1936-81, kapelan Ambasady RP w Ankarze, rektor Misji Polskiej od 1962 r., autor licznych artykułów w prasie krajowej i emigracyjnej, spoczywa na cmentarzu w Feriköy;

G;;
Gilkoff Michał;jezuita (SJ) z kościoła św. Jana Chryzostoma, duszpasterz w Adampolu w latach 1899-01;

Gościecki Franciszek (1668-1729);ur. w Wielkopolsce, jezuita (SJ), profesor retoryki, uczestnik poselstwa do Turcji w latach 1712-14, autor cenionej rymowanej relacji Poselstwo wielkie Jaśnie Wielmożnego Stanisława Chomentowskiego;

Guillois Józef;salezjanin (SDB), duszpasterz w Adampolu w 1912 r;

H;;
Hankiewicz;kanonik kamieniecki, w 1768 r. po upadku konfederacji barskiej zabiegał u sułtana o interwencję wojskową w Polsce;

Hannebique Leon;asumpcjonista (AA), duszpasterz w Adampolu w 1900 r;

Hejnowicz Felicja (1927- );szarytka (SM), wstąpiła do Zgromadzenia w 1957 r., w latach 1969-2009 przebywała w Turcji i pracowała w Izmirze, Meryemana i Stambule;HejnowiczFelicja

J;;
Jankowski (?-1798);ostatni kapelan przedstawicielstwa polskiego w Stambule, pochowany na cmentarzu w Feriköy;

Janosiecki Jakub (?-1792);kapelan poselstwa Piotra Potockiego, zmarł na cholerę 2 sierpnia, pochowany na cmentarzu na Beyoğlu;

Janowski Jakub 1754-1792);kanonik krakowski, kapelan poselstwa Piotra Potockiego, kierownik szkoły dla dragomanów, zmarł na cholerę 23 lipca, pochowany na cmentarzu na Beyoğlu, płyta nagrobna przeniesiona na cmentarz katolicki w Feriköy;

K;;
Kaczanowski Karol Ignacy (1801-1873);ur. w Pińsku (Polesie), uczestnik powstania listopadowego, zmartwychwstaniec (CR), święcenia kapłańskie w 1843 r. w Rzymie, kapelan tworzącej się Dywizji Polskiej w Turcji, w 1856 r. w Warnie dokonał poświecenia pomnika króla Władysława Warneńczyka, duszpasterz w Derbinie, w latach 1863-67 kierował szkołą w Adrianapolu, zmarł w Rzymie;

Karaula Wawrzyniec Franciszek;bośniacki obserwant (OFMObs), duszpasterz w Adampolu w latach 1845-47, wybudował pierwszą we wsi kaplicę i dom zakonny;

Kiefer Mikołaj (1830-1923);ur. w Wielkopolsce (Czarnków), reformata (OFMRef) z kościoła Matki Bożej Draperis, duszpasterz w Adampolu w latach 1882-83, 1886-89, 1900-04, 1912, 1916-19, uzupełnił i uporządkował księgi parafialne;

Kopf Karol;salezjanin (SDB), duszpasterz w Adampolu w latach 1915-18;

Kompa Adam(1970- ); ur. na Śląsku (Jastrzębie), franciszkanin (OFMConv), misjonarz w Bułgarii, w Turcji od 2009 r., obecnie w klasztorze franciszkańskim w Büyükdere;adam

Kot Jan ;salezjanin (SDB), święcenia kapłańskie w 1946 r., duszpasterz w Adampolu w latach 1949-58, zmuszony do wyjazdu z Turcji udał się do Iranu;

Kraczyński Zygmunt (1936- ); ur. w Wielkopolsce (Grąblin), franciszkanin (OFMConv), święcenia kapłańskie w 1963 r., misjonarz w Zambii i we Włoszech, rektor Polskiej Misji w Stambule w latach 2002-2007;zygmunt

Krusiński Tadeusz Juda (1675-1751);ur. na Kujawach, jezuita, lekarz, światowej sławy znawca Persji i Afganistanu, wykładowca języków orientalnych w Rzymie, autor wielu prac z zakresu historii, dyplomacji, obyczajów na Wschodzie m.in. Relatio de mutationibus Regni Persorum, Chronicon peregrinantis seu historia ultimi belli Persarum cum Aghvanis;

Kubiak Adrian; franciszkanin (OFMConv) z kościoła św. Antoniego, duszpasterz w Adampolu w 1884-85;

Kubinski Grzegorz;salezjanin (SDB), proboszcz w Adampolu w latach 2000-05;

L;;
Laffon Jan Maria;lazarysta (CM) z kościoła św. Wincentego, duszpasterz w Adampolu w 1860 r;

Laures Beniamin; asupmcjonista (AA), duszpasterz w Adampolu w 1901 r.;
Liassis Antoni; franciszkanin (OFMConv), duszpasterz w Adampolu w latach 1906, 1912;
Lovru Mikołaj;bośniacki obserwant (OFMObs), duszpasterz w Adampolu w 1867 r;

Ł;;

Ławrynowicz Michał Stanisław (ok.1805-1885);ur. na Żmudzi, przybył do Stambułu w 1854 r., kapelan żołnierzy polskich, przewodniczył nabożeństwu żałobnemu po śmierci Adama Mickiewicza, duszpasterz w Adampolu w latach 1856-60, następnie pracował przy kościele Matki Bożej Draperis;

Łyszczarczyk Wincenty;franciszkanin (OFM), duszpasterz w Adampolu w 1903 r;

M;;

Maurycy od św. Tomasza (Kondratowski);trynitarz (OSST), przełożony wyprawy redempcyjnej w latach 1776-80;

Mérab Józef;gruziński duszpasterz w Adampolu w latach 1902-04;

Michałowska Helena Agnieszka (1905-?);szarytka (SM), wstąpiła do Zgromadzenia w 1928 r. w Stambule;

Mikulski Bonawentura;franciszkanin, zesłaniec syberyjski, duszpasterz w Stambule, w czasie wojny krymskiej w liście do głównego muftiego poparł projekt utworzenia legionów polskich;

N;;

Niewiadomski Józef;kapelan żołnierzy polskich internowanych w Widyniu po upadku Wiosny Ludów na Węgrzech;

O;;

Oremus Hubert;marianista (SM), duszpasterz w Adampolu w latach 1962-64;

Orłowski Jan Chryzostom;trynitarz (OSST), matematyk i inżynier, uczestnik wyprawy redempcyjnej do Turcji, w latach 1780-83, główny architekt przy przebudowie gmachu ambasady weneckiej w Stambule;

P;;

Pašalić Filip;bośniacki obserwant (OFMObs), duszpasterz w Adampolu w latach 1847-59, uczył osadników uprawy winnej latorośli;

Phalippon;lazarysta (CM), duszpasterz w Adampolu w 1874 r;

Pinger Maurycy;reformata (OFMRef), przebywał w kościele Matki Bożej Draperis;

Piramowicz Konrad;duszpasterz w Adampolu w latach 1862-63;

Popławski Aleksander;lazarysta (CM), pochodził z Warszawy, duszpasterz w Adampolu w latach 1865-67, jeden z budowniczych drewnianego kościoła;

Van Poppel Kajetan;holenderski franciszkanin (OFMConv), duszpasterz w Adampolu w latach 1911-12;

Prunac P.;lazarysta (CM), duszpasterz w Adampolu w 1856 r;

Puddu Salwator;salezjanin (SDB), duszpasterz w Adampolu w latach 1915-19;

R;;

Radoš Józef;bośniacki obserwant (OFMObs), duszpasterz w Adampolu w latach 1849, 1854;

Radzewicz Andrzej (1966- );ur. na Podlasiu (Zambrów), święcenia kapłańskie w 1994 r., studiował i pracował we Włoszech, duszpasterz w Stambule w latach 1997-98;

Rakowski Feliks;lazarysta (CM), duszpasterz w Adampolu w 1867 r;

Richou Aleksander;lazarysta (CM), duszpasterz w Adampolu w latach 1862-63;

Ringressius Wincenty Jakub;duszpasterz w Adampolu w latach 1885-86;

Rogowski Piotr;pochodził z Krakowa, lazarysta (CM), duszpasterz w Adampolu w latach 1864-73, z luźnych kartek utworzył księgi parafialne, jeden z budowniczych drewnianego kościoła;

Ruczyńska Leokadia Stanisława (1924-2010);szarytka (SM), wstąpiła do Zgromadzenia w 1946 r., przybyła do Turcji w 1958 r., pracowała w szpitalu La Paix w Stambule, zmarła we Francji;

Rudolf od św. Bartłomieja;trynitarz (OSST), przełożony wyprawy redempcyjnej w latach 1780-81;

Rutka Teofil Bogumił (1622-1700);ur. w województwie kijowskim, jezuita, profesor filozofii, teologii moralnej i retoryki, w latach 1672-73 misjonarz w Stambule, autor prac z zakresu retoryki, patrystyki i apologetyki, pozostawił znany z wielu odpisów podręcznik retoryki Rhetor polonus;

S;;

Sabatura Michał (1965-);ur. na Mazowszu (Tomaszów Maz.), franciszkanin (OFMConv), święcenia kapłańskie w 1992 r., długoletni misjonarz w Tanzanii, w Turcji od 2013 r., proboszcz parafii personalnej dla Polonii, mieszka w klasztorze franciszkańskim św. Antoniego w Stambule;IMG_4443 (400 x 600)

Sadowski Józef (+1761);jezuita (SJ), poliglota, duszpasterz w Stambule w latach 1731-34 i 1747-55;

Sadowski Michał;przysłany z Paryża przez księcia Adama Czartoryskiego, duszpasterz i administrator w Adampolu w latach 1842-43;

Sbugnich Marian;duszpasterz w Adampolu w 1847 r;

Siara Aleksy (+1937);salezjanin (SDB), duszpasterz w Adampolu w latach 1912-14, rozpoczął budowę murowanego kościoła;

Sima Jerzy Leoncjusz (1924- );ur. w Małopolsce (Piotrków Trybunalski), święcenia kapłańskie w 1956 r., pracował w Szwajcarii i we Francji, rektor Polskiej Misji w Stambule w latach 1982-95, sprawował posługę wśród polskich pracowników kontraktowych zatrudnionych na budowach, w stoczniach, w ośrodkach dla uchodźców, w dyplomacji;

Stankiewicz Paweł;w latach 60. XIX w. prowadził szkołę w Tuczy;

Stój Stanisław (1950- );ur. na Podkarpaciu (Jasło), franciszkanin (OFMConv), święcenia kapłańskie w 1978 r., studiował we Włoszech, misjonarz w Japonii i Paragwaju, duszpasterz w Stambule w latach 1998-2000, autor książki Relacja świata do Boga według św. Bonawentury;

Stroever Piotr Konrad;lazarysta (CM) z kościoła św. Benedykta, znał język polski, duszpasterz w Adampolu w latach 1874-83, 1889;

Strzemecki Cyryl;franciszkanin (OFM) ze Lwowa, duszpasterz w Adampolu w 1914 r;

Sulik Atanazy Marian (1938- );ur. na Podlasiu (Jasionówka), franciszkanin (OFMConv), śluby wieczyste w 1962 r., pracował we Włoszech i w Brazylii, w Stambule w latach 1988-2010, w latach 2000-2010 delegat generała Zakonu na Bliskim Wschodzie, obecnie przełożony klasztoru w Büyükdere;atanazy

Szymanowski Wojciech;jezuita (SJ), duszpasterz w Stambule w latach 1745-55;

Ś;;

Śmiałek Dariusz (1966- );ur. na Pomorzu (Szczecin), franciszkanin (OFMConv), święcenia kapłańskie w 1994 r., studiował i pracował we Włoszech, w Stambule przebywał w 1997, w Izmirze w latach 2001-02;

Świerczyński Władysław;franciszkanin (OFMConv), duszpasterz w Adampolu w 1896 r;

T;;

Tawukczy;trynitarz (OSST), Ormianin;

Terlecki Włodzimierz Hipolit (1808-1889);pochodził z Wołynia, studiował medycynę na Uniwersytecie Jagiellońskim, uczestnik powstania listopadowego, podjął studia teologiczne w Rzymie, kapłan obrządku greko-katolickiego, duszpasterz w Adampolu w 1847 r., w 1872 r. przeszedł na prawosławie, profesor Akademii Duchowej w Odessie;

Tropan Bruno;franciszkanin (OFMConv) z kaplicy w Paşabahçe, duszpasterz w Adampolu w latach 1900-03;

V;;

Vachette S.;lazarysta (CM) z kościoła św. Benedykta, duszpasterz w Adampolu w latach 1888, 1893;

Vallé E.;lazarysta (CM) z kolegium św. Pulcherii, duszpasterz w Adampolu w latach 1900-01;

Vozák Franciszek;słowacki lazarysta (CM) z kościoła św. Jerzego, duszpasterz w Adampolu w latach 1896-99;

W;;

Wagner Wojciech;katecheta z Charkowa, duszpasterz w Adampolu w 1903 r;

Wieczorkowski Michał Ignacy (1674-1751);ksiądz, orientalista, znał język perski i osmański, w 1721 r. przebywał w Stambule;

Wiśniewski Antoni (1718-1774);pijar (SP), fizyk i matematyk, prekursor filozofii oświecenia w Polsce, uczestnik poselstwa Jana Karola Mniszka do Turcji w latach 1756-57, nadworny teolog Augusta III;

Wiśniewski Dariusz (1969- );ur. na Pomorzu (Koszalin), franciszkanin (OFMConv), święcenia kapłańskie w 1995 r., studiował i pracował w Szwecji i we Włoszech, w Stambule od 2007 r., proboszcz w Adampolu, mieszka w klasztorze franciszkańskim w Büyükdere, doktor teologii; dariuszwisniewski

Wiśniewski Józef;pochodził z Płocka, salezjanin (SDB) z kościoła św. Ducha, duszpasterz w Adampolu w latach 1902-07;

Wojdas Antoni (+1949); salezjanin (SDB), duszpasterz w Adampolu w latach 1935-49, spoczywa na cmentarzu w Feriköy;

Z;;

Zabiełło Aleksander;kanonik, towarzysz zesłania św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Jarosławiu nad Wołgą, duszpasterz w Adampolu w latach 1883-84, 1889-92, zapadł na chorobę psychiczną i wyjechał do Włoch;

Zaremba Tomasz (1875-1956);ur. na Śląsku (Siemianowice), salezjanin (SDB), duszpasterz w Adampolu w latach 1922-35;

Zienkiewicz Anatol;zesłany na katorgę za udział w powstaniu styczniowym, duszpasterz w Adampolu w latach 1886-87;
[/tabelka]

Źródła:

Archiwum klasztoru OO. Franciszkanów w Stambule.
Księgi parafialne z kościoła M.B. Częstochowskiej w Adampolu.
Lewak A., Dzieje emigracji polskiej w Turcji (1831-1878), Warszawa 1935.
Łątka J. S., Adampol (Polonezöy). Dzieje i kulturowe przeobrażenia polskiej osady nad Bosforem (1842-2010), Szymbark 2010.
Łątka J. S., Słownik Polaków w Imperium Osmańskim i Republice Turcji, Kraków 2005.