Duszpasterze

ABCDEFGH – I – JKLŁMNOPRSŚT – U – VWZ – Ż – Ź

Duszpasterze
duszpastesz opis zdjęcie
A
Andréovitch Antoni duszpasterz w Adampolu w latach 1906-12
Aulich Henryk Manswet (1793-1861) ur. na Śląsku (Komornik), reformata (OFMRef), podróżował po Bliskim Wschodzie z orientalistą Antonim Muchlińskim, duszpasterz w Adampolu w 1858 r., napisał 3-tomową relację Dziennik dwunastoletniej misji apostolskiej na Wschodzie
B
Bacmaga Joanna (1960- ) szarytka (SM), wstąpiła do Zgromadzenia w 1981 r., pracuje w austriackim szpitalu św. Jerzego od 2003 r joan
Baltić Jakub bośniacki obserwant (OFMObs), duszpasterz w Adampolu w 1848 r
Bartoszewski Sylwester (1954- ) ur. na Mazowszu (Sochaczew), franciszkanin (OFMConv), święcenia kapłańskie w 1981 r., studiował i pracował we Włoszech, duszpasterz polonijny w Stambule w latach 2000-01, doktor teologii
Błotna Maria Katarzyna (1889-1970?) szarytka (SM), wstąpiła do Zgromadzenia w 1909 r., przybyła do Turcji w 1920 r., pracowała w szpitalu francuskim w Stambule na oddziale patologii
Bocco Józef lazarysta (CM), duszpasterz w Adampolu w latach 1857, 1859
Bommieu Jan lazarysta (CM), duszpasterz w Adampolu w latach 1853-56
Borodzicz Józef (1861-?) święcenia kapłańskie w 1897 r., prześladowany przez władze carskie, uciekł podczas transportu do twierdzy w Dyneburgu i przedostał się do zaboru austriackiego, wykładał filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim, prowadził działalność duszpasterską i polonijną w San Remo, uratowany z zatopionego statku zmierzającego do Odessy znalazł się w Konstantynopolu, duszpasterz w Adampolu w 1919 r., autor wspomnień Pod wozem i na wozie. Kilka lat pracy duszpasterskiej na Litwie, Białej Rusi i w głębi Rosji oraz Kresy wileńskie w niebezpieczeństwie bordowicz
Borowski Franciszek (1712-ok.1790) ur. na Mazurach, jezuita, filozof i kaznodzieja, kanonik warmiński, emisariusz królewski u wezyra
Bosniak Marek bośniacki obserwant (OFMObs), duszpasterz w Adampolu w latach 1851-54
Brzeski Tomasz zmartwychwstaniec (CR), kierownik szkoły i przełożony misji w Adrianopolu w latach 70. XIX w
Burzyński Adam Prosper (1753-1830) reformata (OFMRef), misjonarz w Turcji, Egipcie i Syrii, biegły w sztuce lekarskiej, znał język arabski, w 1815 r. został biskupem sandomierskim prosperadam
C
Chmist Arleta Anna (1961- ) szarytka (SM), wstąpiła do Zgromadzenia w 1987 r., od 2001 r. w Turcji, pracuje w szpitalu La Paix, od 2003 r. uczy katechezy w Adampolu i w Stambule arleta
Cieślik Kazimierz (1951- ) ur. na Mazowszu (Kamień), franciszkanin (OFMConv), święcenia kapłańskie w 1978 r., studiował we Włoszech, misjonarz w Brazylii, duszpasterz w Adampolu w latach 2006-07 Kazimierz
Cinkl Franciszek lazarysta (CM) z kościoła św. Jerzego w Stambule, duszpasterz w Adampolu w latach 1892-96
Corinthios Marceli ksiądz z kościoła św. Ducha w Stambule, duszpasterz w Adampolu w latach 1966-99
Cydejko Józef (1950- ) ur. na Polesiu (Koszoły), franciszkanin (OFMConv), święcenia kapłańskie w 1991 r., w Stambule przebywał w 1998 r
Czermiński Michał duszpasterz w Adampolu w 1899 r
Częckiewicz Franciszek (XVIII w.) jezuita (SJ), duszpasterz polonijny, kapelan i spowiednik polskich jeńców w Stambule
D
Dacus Jan duszpasterz w Adampolu w 1880, 1883
Dąbrowska Izabella Agata (?-1875) ur. na Litwie, szarytka (SM), przybyła do Stambułu w 1855 r., prowadziła ochronkę dla dzieci, pomagała polskim uchodźcom po powstaniu styczniowym, odznaczona orderem Mecidiye, pochowana w kościele św. Benedykta na Karaköy w Stambule SONY DSC
Delebecque R. duszpasterz w Adampolu w 1901 r
Devin Augustyn lazarysta (CM), duszpasterz w Adampolu w 1868 r
Dudziak Piotr duszpasterz w Adampolu w 1863 r
Dumont A. lazarysta (CM), duszpasterz w Adampolu w 1867 r
Dupas Henryk lazarysta (CM),duszpasterz w Adampolu w latach 1861-64, 1870
Dworak Aleksandra (1961- ) szarytka (SM), wstąpiła do Zgromadzenia w 1981 r., pracowała w szpitalu La Paix w Stambule w latach 1994-2005 AleksandraDworak
Dylewski Andrzej (1966- ) ur. na Mazowszu (Maków Mazowiecki), franciszkanin (OFMConv), od 2005 r. w klasztorze franciszkańskim św. Antoniego w Stambule andrzejdylewski
E
Elmagian Jan salezjanin (SDB), duszpasterz w Adampolu w latach 1914, 1919-22
F
Filonowicz Józef Romuald (1906-1981) ur. na Podlasiu (Wierzchlesie), franciszkanin (OFMConv), duszpasterz w Stambule w latach 1936-81, kapelan Ambasady RP w Ankarze, rektor Misji Polskiej od 1962 r., autor licznych artykułów w prasie krajowej i emigracyjnej, spoczywa na cmentarzu w Feriköy
G
Gilkoff Michał jezuita (SJ) z kościoła św. Jana Chryzostoma, duszpasterz w Adampolu w latach 1899-01
Gościecki Franciszek (1668-1729) ur. w Wielkopolsce, jezuita (SJ), profesor retoryki, uczestnik poselstwa do Turcji w latach 1712-14, autor cenionej rymowanej relacji Poselstwo wielkie Jaśnie Wielmożnego Stanisława Chomentowskiego
Guillois Józef salezjanin (SDB), duszpasterz w Adampolu w 1912 r
H
Hankiewicz kanonik kamieniecki, w 1768 r. po upadku konfederacji barskiej zabiegał u sułtana o interwencję wojskową w Polsce
Hannebique Leon asumpcjonista (AA), duszpasterz w Adampolu w 1900 r
Hejnowicz Felicja (1927- ) szarytka (SM), wstąpiła do Zgromadzenia w 1957 r., w latach 1969-2009 przebywała w Turcji i pracowała w Izmirze, Meryemana i Stambule HejnowiczFelicja
J
Jankowski (?-1798) ostatni kapelan przedstawicielstwa polskiego w Stambule, pochowany na cmentarzu w Feriköy
Janosiecki Jakub (?-1792) kapelan poselstwa Piotra Potockiego, zmarł na cholerę 2 sierpnia, pochowany na cmentarzu na Beyoğlu
Janowski Jakub 1754-1792) kanonik krakowski, kapelan poselstwa Piotra Potockiego, kierownik szkoły dla dragomanów, zmarł na cholerę 23 lipca, pochowany na cmentarzu na Beyoğlu, płyta nagrobna przeniesiona na cmentarz katolicki w Feriköy
K
Kaczanowski Karol Ignacy (1801-1873) ur. w Pińsku (Polesie), uczestnik powstania listopadowego, zmartwychwstaniec (CR), święcenia kapłańskie w 1843 r. w Rzymie, kapelan tworzącej się Dywizji Polskiej w Turcji, w 1856 r. w Warnie dokonał poświecenia pomnika króla Władysława Warneńczyka, duszpasterz w Derbinie, w latach 1863-67 kierował szkołą w Adrianapolu, zmarł w Rzymie
Karaula Wawrzyniec Franciszek bośniacki obserwant (OFMObs), duszpasterz w Adampolu w latach 1845-47, wybudował pierwszą we wsi kaplicę i dom zakonny
Kiefer Mikołaj (1830-1923) ur. w Wielkopolsce (Czarnków), reformata (OFMRef) z kościoła Matki Bożej Draperis, duszpasterz w Adampolu w latach 1882-83, 1886-89, 1900-04, 1912, 1916-19, uzupełnił i uporządkował księgi parafialne
Kopf Karol salezjanin (SDB), duszpasterz w Adampolu w latach 1915-18
Kompa Adam(1970- ) ur. na Śląsku (Jastrzębie), franciszkanin (OFMConv), misjonarz w Bułgarii, w Turcji od 2009 r., obecnie w klasztorze franciszkańskim w Büyükdere adam
Kot Jan salezjanin (SDB), święcenia kapłańskie w 1946 r., duszpasterz w Adampolu w latach 1949-58, zmuszony do wyjazdu z Turcji udał się do Iranu
Kraczyński Zygmunt (1936- ) ur. w Wielkopolsce (Grąblin), franciszkanin (OFMConv), święcenia kapłańskie w 1963 r., misjonarz w Zambii i we Włoszech, rektor Polskiej Misji w Stambule w latach 2002-2007 zygmunt
Krusiński Tadeusz Juda (1675-1751) ur. na Kujawach, jezuita, lekarz, światowej sławy znawca Persji i Afganistanu, wykładowca języków orientalnych w Rzymie, autor wielu prac z zakresu historii, dyplomacji, obyczajów na Wschodzie m.in. Relatio de mutationibus Regni Persorum, Chronicon peregrinantis seu historia ultimi belli Persarum cum Aghvanis
Kubiak Adrian franciszkanin (OFMConv) z kościoła św. Antoniego, duszpasterz w Adampolu w 1884-85
Kubinski Grzegorz salezjanin (SDB), proboszcz w Adampolu w latach 2000-05
L
Laffon Jan Maria lazarysta (CM) z kościoła św. Wincentego, duszpasterz w Adampolu w 1860 r
Laures Beniamin asupmcjonista (AA), duszpasterz w Adampolu w 1901 r.
Liassis Antoni franciszkanin (OFMConv), duszpasterz w Adampolu w latach 1906, 1912
Lovru Mikołaj bośniacki obserwant (OFMObs), duszpasterz w Adampolu w 1867 r
Ł
Ławrynowicz Michał Stanisław (ok.1805-1885) ur. na Żmudzi, przybył do Stambułu w 1854 r., kapelan żołnierzy polskich, przewodniczył nabożeństwu żałobnemu po śmierci Adama Mickiewicza, duszpasterz w Adampolu w latach 1856-60, następnie pracował przy kościele Matki Bożej Draperis
Łyszczarczyk Wincenty franciszkanin (OFM), duszpasterz w Adampolu w 1903 r
M
Maurycy od św. Tomasza (Kondratowski) trynitarz (OSST), przełożony wyprawy redempcyjnej w latach 1776-80
Mérab Józef gruziński duszpasterz w Adampolu w latach 1902-04
Michałowska Helena Agnieszka (1905-?) szarytka (SM), wstąpiła do Zgromadzenia w 1928 r. w Stambule
Mikulski Bonawentura franciszkanin, zesłaniec syberyjski, duszpasterz w Stambule, w czasie wojny krymskiej w liście do głównego muftiego poparł projekt utworzenia legionów polskich
N
Niewiadomski Józef kapelan żołnierzy polskich internowanych w Widyniu po upadku Wiosny Ludów na Węgrzech
O
Oremus Hubert marianista (SM), duszpasterz w Adampolu w latach 1962-64
Orłowski Jan Chryzostom trynitarz (OSST), matematyk i inżynier, uczestnik wyprawy redempcyjnej do Turcji, w latach 1780-83, główny architekt przy przebudowie gmachu ambasady weneckiej w Stambule
P
Pašalić Filip bośniacki obserwant (OFMObs), duszpasterz w Adampolu w latach 1847-59, uczył osadników uprawy winnej latorośli
Phalippon lazarysta (CM), duszpasterz w Adampolu w 1874 r
Pinger Maurycy reformata (OFMRef), przebywał w kościele Matki Bożej Draperis
Piramowicz Konrad duszpasterz w Adampolu w latach 1862-63
Popławski Aleksander lazarysta (CM), pochodził z Warszawy, duszpasterz w Adampolu w latach 1865-67, jeden z budowniczych drewnianego kościoła
Van Poppel Kajetan holenderski franciszkanin (OFMConv), duszpasterz w Adampolu w latach 1911-12
Prunac P. lazarysta (CM), duszpasterz w Adampolu w 1856 r
Puddu Salwator salezjanin (SDB), duszpasterz w Adampolu w latach 1915-19
R
Radoš Józef bośniacki obserwant (OFMObs), duszpasterz w Adampolu w latach 1849, 1854
Radzewicz Andrzej (1966- ) ur. na Podlasiu (Zambrów), święcenia kapłańskie w 1994 r., studiował i pracował we Włoszech, duszpasterz w Stambule w latach 1997-98
Rakowski Feliks lazarysta (CM), duszpasterz w Adampolu w 1867 r
Richou Aleksander lazarysta (CM), duszpasterz w Adampolu w latach 1862-63
Ringressius Wincenty Jakub duszpasterz w Adampolu w latach 1885-86
Rogowski Piotr pochodził z Krakowa, lazarysta (CM), duszpasterz w Adampolu w latach 1864-73, z luźnych kartek utworzył księgi parafialne, jeden z budowniczych drewnianego kościoła
Ruczyńska Leokadia Stanisława (1924-2010) szarytka (SM), wstąpiła do Zgromadzenia w 1946 r., przybyła do Turcji w 1958 r., pracowała w szpitalu La Paix w Stambule, zmarła we Francji
Rudolf od św. Bartłomieja trynitarz (OSST), przełożony wyprawy redempcyjnej w latach 1780-81
Rutka Teofil Bogumił (1622-1700) ur. w województwie kijowskim, jezuita, profesor filozofii, teologii moralnej i retoryki, w latach 1672-73 misjonarz w Stambule, autor prac z zakresu retoryki, patrystyki i apologetyki, pozostawił znany z wielu odpisów podręcznik retoryki Rhetor polonus
S
Sabatura Michał (1965-) ur. na Mazowszu (Tomaszów Maz.), franciszkanin (OFMConv), święcenia kapłańskie w 1992 r., długoletni misjonarz w Tanzanii, w Turcji od 2013 r., proboszcz parafii personalnej dla Polonii, mieszka w klasztorze franciszkańskim św. Antoniego w Stambule IMG_4443 (400 x 600)
Sadowski Józef (+1761) jezuita (SJ), poliglota, duszpasterz w Stambule w latach 1731-34 i 1747-55
Sadowski Michał przysłany z Paryża przez księcia Adama Czartoryskiego, duszpasterz i administrator w Adampolu w latach 1842-43
Sbugnich Marian duszpasterz w Adampolu w 1847 r
Siara Aleksy (+1937) salezjanin (SDB), duszpasterz w Adampolu w latach 1912-14, rozpoczął budowę murowanego kościoła
Sima Jerzy Leoncjusz (1924- ) ur. w Małopolsce (Piotrków Trybunalski), święcenia kapłańskie w 1956 r., pracował w Szwajcarii i we Francji, rektor Polskiej Misji w Stambule w latach 1982-95, sprawował posługę wśród polskich pracowników kontraktowych zatrudnionych na budowach, w stoczniach, w ośrodkach dla uchodźców, w dyplomacji
Stankiewicz Paweł w latach 60. XIX w. prowadził szkołę w Tuczy
Stój Stanisław (1950- ) ur. na Podkarpaciu (Jasło), franciszkanin (OFMConv), święcenia kapłańskie w 1978 r., studiował we Włoszech, misjonarz w Japonii i Paragwaju, duszpasterz w Stambule w latach 1998-2000, autor książki Relacja świata do Boga według św. Bonawentury
Stroever Piotr Konrad lazarysta (CM) z kościoła św. Benedykta, znał język polski, duszpasterz w Adampolu w latach 1874-83, 1889
Strzemecki Cyryl franciszkanin (OFM) ze Lwowa, duszpasterz w Adampolu w 1914 r
Sulik Atanazy Marian (1938- ) ur. na Podlasiu (Jasionówka), franciszkanin (OFMConv), śluby wieczyste w 1962 r., pracował we Włoszech i w Brazylii, w Stambule w latach 1988-2010, w latach 2000-2010 delegat generała Zakonu na Bliskim Wschodzie, obecnie przełożony klasztoru w Büyükdere atanazy
Szymanowski Wojciech jezuita (SJ), duszpasterz w Stambule w latach 1745-55
Ś
Śmiałek Dariusz (1966- ) ur. na Pomorzu (Szczecin), franciszkanin (OFMConv), święcenia kapłańskie w 1994 r., studiował i pracował we Włoszech, w Stambule przebywał w 1997, w Izmirze w latach 2001-02
Świerczyński Władysław franciszkanin (OFMConv), duszpasterz w Adampolu w 1896 r
T
Tawukczy trynitarz (OSST), Ormianin
Terlecki Włodzimierz Hipolit (1808-1889) pochodził z Wołynia, studiował medycynę na Uniwersytecie Jagiellońskim, uczestnik powstania listopadowego, podjął studia teologiczne w Rzymie, kapłan obrządku greko-katolickiego, duszpasterz w Adampolu w 1847 r., w 1872 r. przeszedł na prawosławie, profesor Akademii Duchowej w Odessie
Tropan Bruno franciszkanin (OFMConv) z kaplicy w Paşabahçe, duszpasterz w Adampolu w latach 1900-03
V
Vachette S. lazarysta (CM) z kościoła św. Benedykta, duszpasterz w Adampolu w latach 1888, 1893
Vallé E. lazarysta (CM) z kolegium św. Pulcherii, duszpasterz w Adampolu w latach 1900-01
Vozák Franciszek słowacki lazarysta (CM) z kościoła św. Jerzego, duszpasterz w Adampolu w latach 1896-99
W
Wagner Wojciech katecheta z Charkowa, duszpasterz w Adampolu w 1903 r
Wieczorkowski Michał Ignacy (1674-1751) ksiądz, orientalista, znał język perski i osmański, w 1721 r. przebywał w Stambule
Wiśniewski Antoni (1718-1774) pijar (SP), fizyk i matematyk, prekursor filozofii oświecenia w Polsce, uczestnik poselstwa Jana Karola Mniszka do Turcji w latach 1756-57, nadworny teolog Augusta III
Wiśniewski Dariusz (1969- ) ur. na Pomorzu (Koszalin), franciszkanin (OFMConv), święcenia kapłańskie w 1995 r., studiował i pracował w Szwecji i we Włoszech, w Stambule od 2007 r., proboszcz w Adampolu, mieszka w klasztorze franciszkańskim w Büyükdere, doktor teologii  dariuszwisniewski
Wiśniewski Józef pochodził z Płocka, salezjanin (SDB) z kościoła św. Ducha, duszpasterz w Adampolu w latach 1902-07
Wojdas Antoni (+1949) salezjanin (SDB), duszpasterz w Adampolu w latach 1935-49, spoczywa na cmentarzu w Feriköy
Z
Zabiełło Aleksander kanonik, towarzysz zesłania św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Jarosławiu nad Wołgą, duszpasterz w Adampolu w latach 1883-84, 1889-92, zapadł na chorobę psychiczną i wyjechał do Włoch
Zaremba Tomasz (1875-1956) ur. na Śląsku (Siemianowice), salezjanin (SDB), duszpasterz w Adampolu w latach 1922-35
Zienkiewicz Anatol zesłany na katorgę za udział w powstaniu styczniowym, duszpasterz w Adampolu w latach 1886-87

Źródła:

Archiwum klasztoru OO. Franciszkanów w Stambule.
Księgi parafialne z kościoła M.B. Częstochowskiej w Adampolu.
Lewak A., Dzieje emigracji polskiej w Turcji (1831-1878), Warszawa 1935.
Łątka J. S., Adampol (Polonezöy). Dzieje i kulturowe przeobrażenia polskiej osady nad Bosforem (1842-2010), Szymbark 2010.
Łątka J. S., Słownik Polaków w Imperium Osmańskim i Republice Turcji, Kraków 2005.