Uncategorized

Jezus Żyje—Wielkanoc 2015

«Nie bójcie się! Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego; powstał, nie ma Go tu. Oto miejsce, gdzie Go złożyli. Lecz idźcie, powiedzcie Jego uczniom: Idzie przed wami do Galilei, tam Go ujrzycie.» (Mk 16, 6-7)

Jezus żyje! To najlepsza wiadomość jaką można usłyszeć w niedzielny poranek wielkanocny. Koniec z grzechem, śmiercią i żałobą. Ten który od wieków więził człowieka w diabelskich okowach został pokonany. Mocniejszy od niego wyrwał mu Adama i oznajmił Ewie otwarcie rajskich podwojów.

Raduj się Kościele Święty, raduj się Chrześcijaninie, raduj się Człowieku.

Niech wieść o zwycięstwie Syna Bożego docierając do uszu zdobędzie i serce, i zachwyci duszę. Niech sprawi, że na nowo zapałamy do Pana miłością i oddaniem. On przynosi przebaczenie i jedna ziemię z niebem. On, najpiękniejszy spośród synów ludzkich, mówi, że warto było przyjść na ziemię; warto było wziąć krzyż, na nim skonać i zbawić świat. Niech się zatem nie trwożą nasze serca. Uwierzmy mu i pójdźmy za nim. Do Galilei i dalej, gdziekolwiek zechce.

Wszystkim Parafianom, Przyjaciołom i Gościom odwiedzającym nasz kościół życzymy zdrowia, miłości i obfitości łask.

Wesołych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego!

Proboszcz i Rada Parafialna

Hosanna czy ukrzyżuj? – Niedziela Palmowa

Dzisiejsza liturgia wprowadza nas w Wielki Tydzień, tak ważny i wyjątkowy czas, który przygotowuje do przeżywania misterium męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, a także ukazuje nam nieskończoną miłość Boga do człowieka.Proroctwo Izajasza i psalm responsoryjny ukazują dokładnie jak Jezus musiał wiele wycierpieć i z jaką uleglością przyjmował wszystkie zniewagi. A skąd ta uległość? Dlatego, że Chrystus jest całkowicie nastawiony na pełnienie woli Ojca, a co za tym idzie, chce złożyć z siebie ofiarę za nas i dla naszego zbawienia. Jak ogromna jest miłość Boga do człowieka, skoro godzi się, aby jego Syn „przyjąwszy postać sługi stał się podobnym do ludzi, aby uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci i to śmierci krzyżowej“. Tylko miłość zdolna jest do takiej ofiary. Continue reading…

Miłować—30 Niedziela Zwykła

Czyli kochać, to najpiękniejsze słowo jakie znają języki świata. Najczęściej śpiewany temat w piosenkach. Najczęstszy temat w literaturze. Temat sztuk teatralnych i filmów. Bez miłości nie wyobrażamy sobie życia. Niestety, wciąż borykamy się z jej zastosowaniem. Bo miłości nie można się nauczyć, czy wkuć do głowy. Trzeba nią żyć. Do niej dorastać. Praktykować i formować się. Każdego dnia od początku. I tak bez przystanku. Prawdziwa i trwała miłość domaga się ofiary i wyrzeczenia, a to już brzmi obco dla ucha współczesnego człowieka, przyzwyczajonego do nieskrępowanej wolności, do konsumowania i do „należy się”. Może dlatego tak wiele jest rozczarowań, miłosnych zawodów, rozwodów, kłótni i sporów. Continue reading…

Zbudź się

Nawrócenie jest tajemnicą każdego człowieka. Dokonuje się w różnym okresie życia i nie można go zaplanować.
Tematem przewodnim Ewangelii jest uzdrowienie niewidomego od urodzenia. Przed spotkaniem z Jezusem żył „w ciemności”. Cudowne uzdrowienie przeniosło go do światłości życia w Panu. Ewangelista opisuje jego problemy, które są następstwem uzdrowienia w szabat. Continue reading…