Category: Ogłoszenia

Msza święta o godzinie 13:00 – 21 lutego 2016

Dzień Wikariatu to spotkanie wszystkich katolików Stambułu w celu lepszego zapoznania się i umocnienia w wierze. Spotkania są organizowane cztery razy w roku. Najbliższe spotkanie przypadnie na dzień 21 lutego i odbędzie się w naszym kościele Świętego Antoniego w godzinach od 14:30 do 17:30. Zatem jesteśmy współorganizatorami spotkania. Musimy być obecni i musimy się zaprezentować, w przewidzianym dla nas czasie. Rada Parafialna zaproponowała program. Jednym z jego elementów będzie zaśpiewanie hymnu Światowego Dnia Młodzieży 2016 w Krakowie: „Błogosławieni Miłosierni”.
Z tej przyczyny w niedzielę msza święta rozpocznie się o godzinie 13:00, tak abyśmy bezpośrednio po niej mogli wziąć udział w spotkaniu.

Gazetka świąteczna

Zapraszamy do lektury nowej gazetki nr 12. Zawiera m.in. program obchodów na zbliżający się czas świąteczny, Jasełka w Stambule oczyma Michała Kajki, życzenia.

Numery archiwalne znajdują się pod zakładką Nad Bosforem

 

ps. Godzina pasterki w Polonezkoy jest o 21.30 zamiast 21.00

 

Msza u Apostołów Piotra i Pawła – 28 czerwca

Święci apostołowie Piotr i Paweł ponieśli śmierć męczeńską w Rzymie w latach 64-67, podczas prześladowania chrześcijan za czasów Nerona. Piotr i Paweł, „obdarzeni różnymi darami, zbudowali jeden Kościół Chrystusa”.

Niedziela 28 czerwca 2015 jest dniem, w którym Wikariat Apostolski Stambułu modli się w intencji widzialnej Głowy Kościoła i o jedność Kościoła w Parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła (Karaköy). Kustosz parafii, Ojcowie Dominikanie, zapraszają na uroczystą mszę świętą odpustową z udziałem biskupa Louisa Pelâtre na godzinę 11:00.

Z racji szczególnego święta i dla podkreślenia jedności z Kościołem lokalnym i powszechnym nasza parafia pragnie wziąć udział w tym wydarzeniu.

Niniejszym serdecznie zapraszam wszystkich parafian i gości do wzięcia udziału w tej eucharystii.

Porządek programu: Gromadzimy się wszyscy w naszym kościele o godzinie 10:30, aby potem wspólnie przejść do kościoła ojców Dominikanów (15 minut pieszo) na ulicę Galata Kulesi Sok. No:44.

Proboszcz

Pierwsza Komunia Święta

Serdecznie zapraszamy na uroczystość Pierwszej Komunii Świętej, którą sprawować będziemy w najbliższą niedzielę, 21 czerwca 2015 roku.

Wspieramy modlitwą czwórkę naszych gorliwych uczniów, którzy regularnie stawiali się na katechezie, celnie odrabiali zadana domowe i zwycięsko wkładali do serca modlitwy, pomimo wszystkich językowych trudności.

Uroczystość rozpocznie się o godzinie 10:30 przy grocie Niepokalanej, którą będziemy prosić o wstawiennictwo i opiekę nad dzielnymi chrześcijanami, którzy po raz pierwszy skosztują, jak słodki i dobry jest Pan. Potem procesjonalnie udamy się do kościoła. Przybądźmy licznie i wysławiajmy Pana radosnym sercem.

Pierwsza Komunia Święta (Rok B): I czytanie: 1 Krl 19,4-8; Psalm: 34; II czytanie: 1 Kor 11,23-26
Ewangelia: J 6,41-51

Boże Ciało w Polonezköy – 14 czerwca 2015

Wikariusz Apostolski biskup Louis Pelâtre zaprasza wszystkich wiernych na uroczyste obchody Bożego Ciała do Polonezköy na dzień 14 czerwca 2015 roku.

Wyjazd autokarami z Katedry Ducha Świętego (Harbiye) będzie miał miejsce o godzinie 9:00 rano. Przy wsiadaniu należy okazać bilet, który jest do nabycia u proboszcza, w cenie 15 lirów. Uprasza się o punktualność.

Program obchodów:

11:00 – Msza święta

13:00 – Piknik

14:15 – Świadectwa i dzielenie się Słowem Bożym

16:15 – Błogosławieństwo

17:00 – Powrót

Serdecznie zapraszamy wszystkich.

Transmisja mszy świętej z papierzem Franciszkiem

Pragnę poinformować, iż w naszym kościele świętego Antoniego, zainstalowała się telewizja turecka i zmontowano ogromny telebim, który będzie transmitował mszę świętą z soboty, 29 listopada o godzinie 16:00.

Chętnych zapraszamy.

Wizyta papieża Franciszka w Turcji 28-30.11.2014

W związku z wizytą papieża Franciszka w Stambule, dnia 29 listopada 2014 i mszą świętą w katedrze o godzinie 16:00, parafia personalna dla Polonii z radością zawiadamia iż zapisy na bilety i ich losowanie odbędą się 23 listopada po mszy świętej o godzinie 10:30. Obecność obowiązkowa dla tych którzy chcą wziąć udział w losowaniu. Zapraszamy serdecznie.

100-lecie kościoła w Adampolu

Parafia M. B. Częstochowskiej i Stowarzyszenie Opieki nad Kościołem i Cmentarzem w Adampolu mają zaszczyt zaprosić STAMBULSKĄ POLONIĘ  na uroczystość 100-lecia poświęcenia kościoła, która odbędzie się 7 czerwca 2014 r. w Adampolu.

Program obchodów obejmuje m.in.:
– prezentację 2 referatów na temat historii kościoła w Adampolu, godz. 15.00
– celebrację Mszy św. pod przewodnictwem Ks. Bpa Wiesława Lechowicza, godz. 17.00
– otwarcie okolicznościowej wystawy fotografii przez Ks. Bpa Louisa Pelatre’a, godz. 18:30
– koncert zespołu folklorystycznego i poczęstunek w ogrodzie przykościelnym, godz. 19:00.

Serdecznie zapraszamy!

Kanonizacja dwóch papieży

W Niedzielę Miłosierdzia Bożego, dnia 27 kwietnia 21014, odbędą się uroczystości kanonizacyjne Jana XXIII i Jana Pawła II, które poprowadzi papież Franciszek na Placu Świętego Piotra w Rzymie o godzinie 10:00. Ich wyniesienie do chwały świętych jest darem dla Kościoła i całego świata. Jest to dar zobowiązujący, na który trzeba godnie odpowiedzieć i do którego trzeba wciąż dorastać. Święci są dla nas żywą Ewangelią. Dzięki ich świadectwu odkrywamy ważną prawdę, że słowo Dobrej Nowiny to konkretny program dojrzewania w wierze, nadziei i miłości. Przyjrzyjmy się ich sylwetkom i zobaczmy jak “zapracowali” na miano świętego. Continue reading