Kościelny

Tajemnica czyli Trójca Święta

Wielu ludzi bardzo broni swej prywatności, chce zachować pewne rzeczy wyłącznie dla siebie, czasem tylko podzielić się nimi z najbliższymi, przyjaciółmi. Nie ujawniają swoich poufnych danych, zamiarów, marzeń, pragnień. To dziwne i często niezrozumiałe, że ci sami ludzie, najczęściej anonimowo, uzewnętrzniają na forach internetowych. Jawnie mówią o sobie, swym wnętrzu, ale wyłącznie w sieci. W bezpośredniej relacji z bliźnim pozostają nadal zamknięci. Continue reading…

Nauczyć się Ducha – Zesłanie Ducha Świętego

Zbyt mało znana jest Trzecia Osoba Boska i za mało obecna w świadomości chrześcijan. W kulcie publicznym i prywatnej pobożności, w modlitwie i śpiewach liturgicznych – Duch Święty zajmuje którąś pozycję w „drugiej dziesiątce”, a powinien być na podium, w pierwszej trójce. Bo to właśnie Duch Święty „moderuje” życie Kościoła, jeśli nie wprost jest życiem Kościoła. Continue reading…

Trwać i miłować, aby owocować – Wielkanoc 5

Wsłuchując się w dzisiejszą Ewangelię musimy dobrze przemyśleć ewangeliczny obraz o winnym krzewie i postarać się odkryć w nim siebie jako latorośl, która ma wydawać owoce. Co to dla nas znaczy? Musimy odkryć swoje miejsce w Kościele i dostrzec zadania jakie wyznaczył nam w nim Bóg. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy będziemy trwać w Bogu, gdy będziemy w bliskiej relacji z Chrystusem. Tak jak latorośl wrośnięta w winny krzew może wydawać owoce tak i my „wrośnięci“ w Kościół Chrystusa możemy być ludźmi wartościowymi i przynosić owoce świętości. Continue reading…

Imię, które zbawia – Wielkanoc 4

Czyli rzecz o Dobrym Pasterzu. Nie od dziś wiadomo, że świat potrzebuje mądrych przywódców, że młody człowiek poszukuje ideału, że pracownik liczy na odpowiedzialnych i hojnych pracodawców i że obywatel szuka wiarygodnego lidera. I coraz szybciej i częściej niestety przekonuje się, że tzw. herosi ze szklanych ekranów okazują się albo dwulicowi albo skorumpowani albo uwikłani w afery albo odbierają sobie życie. I jakby coraz mniej ludzi odważało się stanąć na piedestale, aby na jaw nie wyszły ich słabości, błędy, grzechy czy brak kompetencji. W takiej atmosferze wielkich oczekiwań i dramatycznych zawodów Kościół odwołuję się postaci Dobrego Pasterza, czyli czyta przypowieść, którą Jezus powiedział współczesnym sobie słuchaczom, opowiadając o swojej misji. Continue reading…

Spełnienie się obietnicy – Wielkanoc 3

W liturgii kościoła w dalszym ciągu trwamy w radości paschalnej, którą Zmartwychwstały Chrystus objawił całemu światu.
Z lektury dzisiejszych czytań dowiadujemy się jak Kościół pierwszych wieków przyjmował prawdę o zmartwychwstaniu. Jak usłyszymy nie było to takie proste i oczywiste, pomimo prorockich zapowiedzi, jak i faktu, że sam Jezus nauczał o tej prawdzie. Usłyszymy o wypełnieniu się obietnicy i o prawdzie która od wieków przepowiadana znalazła pełnię w Chrystusie i w jego zmartwychwstaniu.

Continue reading…

Wielki, potężny, cenny—Wielkanoc 2

Trzy przymiotniki, wyjęte z dzisiejszej modlitwy Kościoła, a odnoszące się do trzech rzeczywistości, które świętujemy: oczyszczenie, odrodzenie i odkupienie, czyli innymi słowy: chrzest, Duch i krew. Trochę tajemniczo się zaczyna, ale wszystko da się zrozumieć, bo będzie o Bożym Miłosierdziu. Continue reading…

Jezus Żyje—Wielkanoc 2015

«Nie bójcie się! Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego; powstał, nie ma Go tu. Oto miejsce, gdzie Go złożyli. Lecz idźcie, powiedzcie Jego uczniom: Idzie przed wami do Galilei, tam Go ujrzycie.» (Mk 16, 6-7)

Jezus żyje! To najlepsza wiadomość jaką można usłyszeć w niedzielny poranek wielkanocny. Koniec z grzechem, śmiercią i żałobą. Ten który od wieków więził człowieka w diabelskich okowach został pokonany. Mocniejszy od niego wyrwał mu Adama i oznajmił Ewie otwarcie rajskich podwojów.

Raduj się Kościele Święty, raduj się Chrześcijaninie, raduj się Człowieku.

Niech wieść o zwycięstwie Syna Bożego docierając do uszu zdobędzie i serce, i zachwyci duszę. Niech sprawi, że na nowo zapałamy do Pana miłością i oddaniem. On przynosi przebaczenie i jedna ziemię z niebem. On, najpiękniejszy spośród synów ludzkich, mówi, że warto było przyjść na ziemię; warto było wziąć krzyż, na nim skonać i zbawić świat. Niech się zatem nie trwożą nasze serca. Uwierzmy mu i pójdźmy za nim. Do Galilei i dalej, gdziekolwiek zechce.

Wszystkim Parafianom, Przyjaciołom i Gościom odwiedzającym nasz kościół życzymy zdrowia, miłości i obfitości łask.

Wesołych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego!

Proboszcz i Rada Parafialna

Hosanna czy ukrzyżuj? – Niedziela Palmowa

Dzisiejsza liturgia wprowadza nas w Wielki Tydzień, tak ważny i wyjątkowy czas, który przygotowuje do przeżywania misterium męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, a także ukazuje nam nieskończoną miłość Boga do człowieka.Proroctwo Izajasza i psalm responsoryjny ukazują dokładnie jak Jezus musiał wiele wycierpieć i z jaką uleglością przyjmował wszystkie zniewagi. A skąd ta uległość? Dlatego, że Chrystus jest całkowicie nastawiony na pełnienie woli Ojca, a co za tym idzie, chce złożyć z siebie ofiarę za nas i dla naszego zbawienia. Jak ogromna jest miłość Boga do człowieka, skoro godzi się, aby jego Syn „przyjąwszy postać sługi stał się podobnym do ludzi, aby uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci i to śmierci krzyżowej“. Tylko miłość zdolna jest do takiej ofiary. Continue reading…

Chcemy ujrzeć Jezusa – Wielki Post 5

To pragnienie bliżej nieznanej grupy bojących się Boga Greków, którzy szukali okazji do spotkania się z Jezusem. Ono otwiera ewangelię. Czy zostało zrealizowane? Wydaje się, że tak, choć przebieg spotkania nie został zarejestrowany. O czym rozmawiano? Odpowiedź Jezusa o obumierającym ziarnie pszenicznym, wyjęta jakby ze środka dyskursu, i o wywyższeniu nad ziemią pozwala przypuszczać że mówiono o nadciągającej godzinie Jezusa, czyli o jego męce, o krzyżu i o śmierci. Zatem dla Greków była to ostatnia szansa, bo spotkać Jezusa. I rzeczywiście, kolejny rozdział ewangelii znajduje go już na Ostatniej Wieczerzy. Właśnie dlatego Kościół czyta nam ten fragment dziś, w ostatnią niedzielę Wielkiego Postu. Ostatnia szansa, by spotkać żywego Pana. Zjeść z nim posiłek. Pośmiać się i pożartować. Zapytać o sens życia i cierpienia. Zapytać jak się czuje. Poprosić o uzdrowienie, o wyjaśnienie Pisma i o wiele innych jeszcze rzeczy… Continue reading…