Kościelny

Chleb życia – 19 Niedziela Zwykła – 9 sierpnia 2015

Jezus, Chleb Żywy, który zstąpił z nieba jest centrum dzisiejszej liturgii słowa. Już trzecią niedzielę Słowo Boże uczy nas o wartości i znaczeniu Eucharysti. W pierwszym czytamiu zostaje nam ukazana postać proroka Eliasza, kóry ucieka na pustynię, by uniknąć gniewu królowej Jezabel. Wyczerpany i zmęczony uciekaniem siada pod krzakiem jałowca i prosi Boga, aby zesłał na niego śmierć. Zniechęcenie proroka odzwierciedla przeżycia człowieka, który dokonawszy wielkich przedsięwzięć życiowych, nawet i tych apostolskich, w pewnym momencie dostrzega, że jest bez sił i bezradny wobec słabości. Cenne jest takie doświadczenie, choć czasami niewygodne, ale to ono pozwala nam uświadomić sobie jak bardzo potrzebujemy Boga i że bez Niego jesteśmy słabi i nieporadni. Continue reading…

Chleb na życie -18 Niedziela Zwykła 2 sierpnia 2015

Gorący apel usłyszeli kiedyś chrześcijanie w Efezie: „Bracia, trzeba porzucić dawnego człowieka, który ulega zepsuciu na skutek kłamliwych żądz, a odnawiać się duchem w waszym myśleniu i przyoblec człowieka nowego, stworzonego na obraz Boga w sprawiedliwości i prawdziwej świętości” (Ef 4). W skrócie można powiedzieć, że trzeba, porzucić człowieka grzesznego, odnowić się duchem w myśleniu i przyoblec się w sprawiedliwość i świętość. Bez tych elementów nie można w pełni zrozumieć Jezusa i jego nauki. Continue reading…

Panie, dobry jak chleb -17 Niedziela Zwykła – 26 lipca 2015

Dzisiejszy fragment Ewangelii mówiący o cudownym rozmnożeniu chleba, prowadzi myśli ku Eucharystii i ku liturgicznemu rozmnożeniu Chleba, którym jest sam Pan. Od wielu lat uczestniczymy we mszy świętej i zdążyliśmy do niej przywyknąć. Trochę nas nudzi, bo ciągle to samo, i zapewne wciąż nie rozumiemy, co tak naprawdę tutaj się dzieje. A przecież Eucharystia jest Ucztą na którą zaprasza sam Jezus Chrystus podobnie jak zaprosił tłumy na wzgórzu nieopodal Jeziora Galilejskiego, gdzie nasycili się wszyscy i jeszcze zebrano ułomki. Continue reading…

Prawo i sprawiedliwość -16 niedziela zwykła – 19 lipca 2015

Czyli rzecz o Bożej polityce. Brzmi bulwersująco, ale tylko z początku. Okazuje się, że Bóg również ma program polityczny dla swojego narodu i władza, która go nie realizuje musi być usunięta. O tym traktuje dzisiejsze, pierwsze czytanie, czyli kontynuujemy cykl tekstów o prorokach i o misji proroka i apostoła, ale będzie w aspekcie negatywnym.

„Biada pasterzom, którzy prowadzą do zguby i rozpraszają owce mojego pastwiska” (Jr 23). O kim myślał Jeremiasz?

Continue reading…

Zależy od nas -15 Niedziela Zwykła

Jak niegdyś od proroków i apostołów, tak dzisiaj wszystko zależy od nas.

Kilka dni temu mogliśmy przeczytać w prasie, że Szkocja ogłosiła się krajem misyjnym: „Staliśmy się krajem misyjnym” – stwierdził w liście do diecezji Galloway bp William Nolan, a za nim potwierdzili to również inni biskupi. Pretekstem do nazwania rzeczy po imieniu stała się decyzja misyjnego zgromadzenia z Indii, które postanowiło przysłać do Szkocji swoich misjonarzy. I to nie po to, by łatać dziury w duszpasterstwie czy zwiększyć różnorodność proponowanych liturgii, lecz właśnie dlatego, że Szkoci zatracili radość uczniów Chrystusa. Tak to zdefiniowali indyjscy misjonarze, a szkoccy biskupi w pełni się zgadzają z postawioną diagnozą, czyli porażka w przekazywaniu wiary. Continue reading…

Posłany do buntowników – 14 Niedziela Zwykła

Ezechiel został powołany przez Boga. Pan posłał go do synów Izraela. Ezechiel był prorokiem prawdziwym. Apostoł Paweł wobec Koryntian chlubi się swoimi słabościami. Tym samym daje świadectwo, że jest prawdziwym apostołem. Chrystus przemawia z wielką mocą i pięknem w rodzinnej synagodze w Nazarecie. Niestety, mieszkańcy wątpią w Jego powołanie i moc, i tym samym odrzucają Chrystusa. Czym się kierowali? Zazdrością? Niezrozumieniem? Continue reading…

Msza u Apostołów Piotra i Pawła – 28 czerwca

Święci apostołowie Piotr i Paweł ponieśli śmierć męczeńską w Rzymie w latach 64-67, podczas prześladowania chrześcijan za czasów Nerona. Piotr i Paweł, „obdarzeni różnymi darami, zbudowali jeden Kościół Chrystusa”.

Niedziela 28 czerwca 2015 jest dniem, w którym Wikariat Apostolski Stambułu modli się w intencji widzialnej Głowy Kościoła i o jedność Kościoła w Parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła (Karaköy). Kustosz parafii, Ojcowie Dominikanie, zapraszają na uroczystą mszę świętą odpustową z udziałem biskupa Louisa Pelâtre na godzinę 11:00.

Z racji szczególnego święta i dla podkreślenia jedności z Kościołem lokalnym i powszechnym nasza parafia pragnie wziąć udział w tym wydarzeniu.

Niniejszym serdecznie zapraszam wszystkich parafian i gości do wzięcia udziału w tej eucharystii.

Porządek programu: Gromadzimy się wszyscy w naszym kościele o godzinie 10:30, aby potem wspólnie przejść do kościoła ojców Dominikanów (15 minut pieszo) na ulicę Galata Kulesi Sok. No:44.

Proboszcz

Pierwsza Komunia Święta

Serdecznie zapraszamy na uroczystość Pierwszej Komunii Świętej, którą sprawować będziemy w najbliższą niedzielę, 21 czerwca 2015 roku.

Wspieramy modlitwą czwórkę naszych gorliwych uczniów, którzy regularnie stawiali się na katechezie, celnie odrabiali zadana domowe i zwycięsko wkładali do serca modlitwy, pomimo wszystkich językowych trudności.

Uroczystość rozpocznie się o godzinie 10:30 przy grocie Niepokalanej, którą będziemy prosić o wstawiennictwo i opiekę nad dzielnymi chrześcijanami, którzy po raz pierwszy skosztują, jak słodki i dobry jest Pan. Potem procesjonalnie udamy się do kościoła. Przybądźmy licznie i wysławiajmy Pana radosnym sercem.

Pierwsza Komunia Święta (Rok B): I czytanie: 1 Krl 19,4-8; Psalm: 34; II czytanie: 1 Kor 11,23-26
Ewangelia: J 6,41-51

Boże Ciało w Polonezköy – 14 czerwca 2015

Wikariusz Apostolski biskup Louis Pelâtre zaprasza wszystkich wiernych na uroczyste obchody Bożego Ciała do Polonezköy na dzień 14 czerwca 2015 roku.

Wyjazd autokarami z Katedry Ducha Świętego (Harbiye) będzie miał miejsce o godzinie 9:00 rano. Przy wsiadaniu należy okazać bilet, który jest do nabycia u proboszcza, w cenie 15 lirów. Uprasza się o punktualność.

Program obchodów:

11:00 – Msza święta

13:00 – Piknik

14:15 – Świadectwa i dzielenie się Słowem Bożym

16:15 – Błogosławieństwo

17:00 – Powrót

Serdecznie zapraszamy wszystkich.