Ojciec Michal

Maj: odmawiajmy różaniec w domu

Papież Franciszek zwrócił się z gorącym apelem do odmawiania różańca w rozpoczynającym się nowym miesiącu, maju. “Pozostając w domach z powodu pandemii, wykorzystajmy ten czas do odkrycia na nowo piękna modlitwy różańcowej i tradycji nabożeństw majowych.” Z tej okazji napisał krótki list zaadresowany do wszystkich wiernych. Podejmijmy jego prośbę i rozpocznijmy modlitwę.

Niedziela Biblijna i narodowe czytanie Pisma Świętego

Dzisiaj, 26 kwietnia 2020, świętujemy Niedzielę Biblijną i wspólnie czytamy Pismo Święte. Dzisiaj też rozpoczyna się Tydzień Biblijny, który będzie trwał do soboty 2 maja 2020. Do wspólnotowej lektury została wybrana Ewangelia według św. Mateusza.

„Głównym celem Narodowego Czytania Pisma Świętego rozpoczynającego Tydzień Biblijny, jest zaproszenie wierzących do osobistej, codziennej lektury i rozważania fragmentu Pisma Świętego, który otrzymamy w kościele” – powiedział ks. prof. Henryk Witczyk, przewodniczący Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II.

Zapraszam wszystkich parafian do lektury Ewangelii świętego Mateusza, tak by przeczytać ją w ciągu tygodnia.

Ewangeliczne czytanie na dzisiaj i kolejne dni:

Miłosierdzie Boże

Dzisiaj jest Niedziela Miłosierdzia Bożego, czyli niedziela spotkania z Jezusem Zmartwychwstałym, czyli niedziela pokoju i pojednania, czyli niedziela niedowiarków, którzy stają się wierzącymi, czyli najwspanialsza niedziela roku. Pismo mówi dzisiaj, byśmy śpiewali Bogu w naszych sercach i okazywali sobie dobroć i miłosierdzie. Niech zatem w Stambule rozlega się gromki śpiew uwielbienia. Pamiętajmy o Koronce do Bożego Miłosierdzia, którą odmawiamy o godzinie 15:00 łącząc się z wszystkimi chrześcijanami, którzy wychwalać będą Miłość najlepszego Ojca uwidocznioną w krzyżu jego umiłowanego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa; najwyższą Mądrość i najpiękniejszy News.

Zechciejmy otworzyć Biblię i przeczytać dzisiejsze czytania:

Pierwsze:  Dzieje Apostolskie 2:42-47 Psalm:  118: 2.4.13-15.22-24

Drugie czytanie:  Pierwszy List św. Piotra 1:3-9

Ewangelia:  Jan 20:19-31

Przydatna może być lektura Dzienniczka siostry Faustyny lub duchowa łączność z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w krakowskich Łagiewnikach poprzez transmisje.

Błogosławieństwo pokarmów w niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego

Prezydium KEP nie zaleca organizowania tradycyjnego święcenia pokarmów w wielką sobotę. Zamiast tego proponuje się obrzęd błogosławieństwa głównego posiłku w domu w niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego. Modlitwę prowadzi głowa rodziny a na stole ustawia i zapala się świecę, znak Chrystusa Zmartwychwstałego. Tekst obrzędu można pobrać tutaj:

Niedziela Palmowa 2020

„Niedzielą Palmową otwieramy Wielki Tydzień, którego centrum stanowi Triduum Paschalne. Zapraszam, żeby w tym czasie nasze domy stały się szczególnymi domami modlitwy. Zdecydowana większość z nas, z powodu ograniczeń sanitarnych, nie może brać udziału w Mszach św. i nabożeństwach w kościołach i kaplicach. Możemy jednak w tym dniu w naszych domach włączyć się w modlitwę Kościoła na całym świecie, która rozpoczyna Wielki Tydzień” – powiedział rzecznik episkopatu Polski ks. Paweł Rytel.

Liturgia Niedzieli Palmowej zaprasza nas do czytania i rozważania Męki Pańskiej zapisanej w ewangelii świętego Mateusza: Mt 26:14 – 27:66. Otwórzmy Pismo Święte i czytajmy. Możemy skorzystać ze strony internetowej www.brewiarz.pl lub wybrać poniższy link

Duchowa łączność, godzina 11:30

Dzisiaj, w V niedzielę Wielkiego Postu, 29 marca 2020, o godzinie 11:30 zapraszam wszystkich wiernych do duchowej łączności. Zgodnie z naszym harmonogramem zostanie odprawiona Msza Święta w intencji wszystkich parafian: o zdrowie i Boże błogosławieństwo. Zapraszam do lektury czytań, które można znaleźć na www.brewiarz.pl

Również zapraszam do duchowej łączności z Eucharystią transmitowaną w środkach masowego przekazu z kościołów w Polsce.

Zapraszam również do włączenia się w akcję modlitewną “Koronką w koronę” czyli odmawiania koronki do Bożego Miłosierdzia codziennie o godzinie 15:00. Akcja zorganizowana przez Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce i trwa do Niedzieli Bożego Miłosierdzia, 19 kwietnia 2020.

Msza święta na Facebooku

Communication to priests, consecrated people and lay faithful of the Apostolic Vicariate of Istanbul,

Peace to you!

In communion with all, we will transmit the Sunday celebration from the Saint Esprit Cathedral which we will celebrate during these weeks of health crisis. You can follow the celebration online every Saturday at 19:00 and the registration will remain in this Facebook address to be able to see it also on Sunday.

https://www.facebook.com/kutsalruhkatedrali/

It is recommended to follow at home with the family. Other celebrations, especially during Holy Week, will be announced on this address. We live these days united in prayer, listening and meditation on the Word of God and in dialogue in the family and in the community. 

Holy Mary, Mother of God, pray for us! UNUM IN CHRISTO,

+ Rubén Tierrablanca González, Apostolic Vicar of Istanbul

Komunikat Biskupów

Konferencja Biskupów w Turcji, dnia 19 marca 2020 roku, w związku z szerzącą się pandemią korona wirusa, wydała specjalny komunikat. Zapraszamy do lektury.

W związku z powyższym w najbliższą niedzielę dnia 22 marca 2020 nie będą odprawiane msze święte. Kościół świętego Antoniego będzie otwarty codziennie w godzinach od 10:00 do 17:00.

Boże Narodzenie 2019

Jezusa Narodzonego wszyscy witajmy, Jemu po kolędzie dary wzajem oddajmy…

Tak śpiewamy w jednej z pieśni kolędowych. Jak wielka mądrość jest w nich ukryta! Śpiewając kolędy, w domu czy w kościele, rozważamy wielkie tajemnice naszej wiary i przybliżamy się do zrozumienia tej Prawdy, która ocaliła rodzaj ludzki. Rozważamy prawdę o Bogu, który tak umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne (J 3,16). Śpiewając kolędy ogłaszamy światu, że Nowy Człowiek narodził się w Betlejem. Nie skażony grzechem ani złem. Nie poddany żadnemu zniewoleniu. Doskonały, czyli wolny, aby bezgranicznie kochać każdego mężczyznę i każdą kobietę i aby otworzyć im bramę nieba. Ile dziś z tego pamiętamy i co zagubiliśmy po dwóch tysiącach i dziewiętnastu latach? Świat zapomniał o Dziecięciu, ale pamięta prezenty. Szaleństwo kupowania, gonitwa obniżek i opróżnianie kont. Jak często tylko tyle pamięta się ze świąt. Logika ekonomii i mamona wygrywają z duchem i raz jeszcze to, co boskie zabiera cesarz….

Jezusa Narodzonego wszyscy witajmy, Jemu po kolędzie dary wzajem oddajmy. Oddajmy wesoło, skłaniajmy swe czoło… Panu naszemu.

Niechaj go nie braknie przy świątecznym stole! Niechaj podbija serce i wyzwala!

Wszystkim Parafianom, Dobrodziejom, Przyjaciołom i Gościom
życzymy zdrowia, pokoju i wszelkiej pomyślności. 

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku 2020 

Proboszcz wraz z Radą Parafialną 

PS. Program mszy świętych w okresie świątecznym znajduje się w zakładce Nad Bosforem

Niedziela Misyjna – 20 października, godz. 10:00

Najbliższa niedziela upłynie pod znakiem modlitw za misjonarzy i misje i przyczyni się do uwrażliwienia wiernych na potrzeby Kościoła misyjnego. Obecnie na całym świecie pracuje 1903 misjonarzy i misjonarek z Polski.

W Światowym Dniu Misyjnym w całym Kościele powszechnym zbierane są ofiary na rzecz wsparcia misji i misjonarzy. Wielkodusznie gromadzone przez wiernych ofiary przekazywane są do dyspozycji papieża.
Główną ideą Światowego Dnia Misyjnego jest przypomnienie każdemu wierzącemu, że jest odpowiedzialny za pomoc Kościołowi misyjnemu. O tym obowiązku przypomina co roku papież Franciszek. 

Tegoroczne hasło to: Ochrzczeni i posłani.

Dzisiaj nie będzie mszy świętej o godzinie 11:30 w języku polskim, gdyż łączymy się w jednej eucharystii dla różnych grup językowych. Msza święta będzie w górnym kościele o godzinie 10:00. Przygotujmy się dobrze na ten dzień. Liturgicznie i dobroczynnie.

Przez cały miesiąc październik odmawiamy dziesiątek różańca, a po mszy świętej zapraszamy na spotkanie agapy.