Wzięty do nieba – niedziela 16 maja 2021

Misja głoszenia Ewangelii nie zakończyła się wraz z wniebowstąpieniem Jezusa. W Ewangelii św. Marka to właśnie Jedenastu zostaje posłanych, aby „idąc na cały świat głosili Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!” (16,15). Wiara i chrzest, które oznaczają przyjęcie orędzia głoszonego przez apostołów, prowadzą do zbawienia, natomiast odrzucenie Ewangelii skutkuje potępieniem (Mk 16,16). W Dziejach Apostolskich Jezus pouczył swoich uczniów, że ich zadaniem jest bycie Jego świadkami „w Jeruzalem i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce świata”, co stanie się możliwe dzięki zstąpieniu Ducha Świętego i otrzymaniu Jego mocy (1,8). Misja apostołów i ich następców będzie trwać aż do powtórnego przyjścia Chrystusa za ziemię (Dz 1,11).

Zapraszamy na niedzielną Eucharystię o godzinie 11:30 w kościele Świętego Antoniego przy ulicy İstiklal (Beyoğlu). Msza święta jest sprawowana w języku angielskim, ponieważ jest to jedyna celebracja dostępna w niedzielę w naszym kościele i zawsze kilkoro turystów lub emigrantów chciałoby w niej uczestniczyć. Kościół jest otwarty od godziny 10:00 do 17:00.

Święty Paweł w Liście do Efezjan zachęca do właściwego postępowania, które płynie z otrzymanego powołania do świętości. Wzywa do „znoszenia siebie nawzajem w miłości” z pokorą, cichością i cierpliwością (Ef 4,2). Podkreśla wagę pokoju, który umożliwia zachowanie jedności Ducha (Ef 4,3). Darem samego Chrystusa są pełnione posługi we wspólnocie wierzących (apostołowie, prorocy, ewangeliści, pasterze i nauczyciele), które prowadzą do budowania autentycznego Kościoła (Ef 4,7.11-12).

Wiernym obchodzącym Wniebowstąpienie Pańskie św. Cezary z Arles przypominał: „Nasz Zbawiciel wstępuje do nieba, nie buntujmy się zatem na ziemi. Niech tam będzie myśl, a tu będzie spokój. Wstąpmy tam z Chrystusem całym sercem. Gdy nadejdzie jego obiecany dzień, pójdziemy tam i ciałem. Musimy jednak wiedzieć, że z Chrystusem nie wstąpi ani pycha, ani chciwość, ani wyuzdanie. Żadna z naszych wad nie wstąpi z naszym lekarzem. Z tego więc powodu, jeżeli chcemy za lekarzem wstąpić do nieba, starajmy się tu złożyć nasze wady i grzechy. Wszystkie nasze nieprawości uciskają nas niczym jakieś kajdany i więzy grzechów usiłują nas skrępować. Dlatego z Bożą pomocą postępujmy zgodnie z tym, co mówi psalmista Pański: «Stargajmy ich więzy, abyśmy szczerze mogli powiedzieć Panu: Stargałeś moje więzy, Tobie złożę ofiarę chwały». Zmartwychwstanie Chrystusa jest naszą nadzieją, a Wniebowstąpienie Pańskie jest naszym wyniesieniem do chwały”.

„Zgromadzeni na świętej wieczerzy”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2021

Niedziela Wniebowzięcia Pańskiego (Rok B): 
I czytanie: Dz 1, 1-11; Psalm: 47; 
II czytanie: Ef 4, 1-13;
Ewangelia: J 16, 15-20;