KONGRES RODZIN POLONIJNYCH

„Małżeństwo w centrum duszpasterskiej troski Kościoła na emigracji”

(Szczegółowe informacje i zapisy: www.emigracja.episkopat.pl)


Program

10.00                Słowo wprowadzające

Ks. bp dr Wiesław Lechowicz,

Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej

SESJA I

TOWARZYSZENIE MAŁŻEŃSTWOM NA EMIGRACJI

10.30                Kościół a kryzys małżeństwa

Ks. dr hab. Robert Skrzypczak, Akademia Katolicka Warszawa

11.30                Problemy i wyzwania towarzyszenia małżonkom w krajach emigracji

Dr hab. Mieczysław Guzewicz, Członek Rady ds. Rodziny KEP

12.30                Wizja towarzyszenia małżonkom w nauczaniu Kościoła

Dr Bożena Bassa, Instytut Studiów nad Rodziną im. Abp. Kazimierza Majdańskiego, Łomianki

13.00               Zakończenie pierwszej części

PRZERWA

15.00

Koronka do Miłosierdzie Bożego

SESJA II

FORMY TOWARZYSZENIA MAŁŻEŃSTWOM NA EMIGRACJI

15.15                Model systemowej pracy formacyjnej z małżeństwami

Mgr Małgorzata Walaszczyk, diecezjalna doradczyni życia rodzinnego Diecezji Warszawsko- Praskiej

16.00                Praktyczne formy towarzyszenia małżonkom w misji/parafii na emigracji na przykładzie Francji i Irlandii

Ks. dr Robert Czarnowski, ks. Stanisław Hajkowski

16.20              Funkcjonowanie poradni rodzinnej na emigracji: problemy-wyzwania-adaptacja: na przykładzie poradni Familiaris we Freiburgu

Ks. mgr lic. T. Drożyński, Mgr lic. K. Białecka – Urbańska, Michał Urbański

16.45                Praktyczne wykorzystanie portali społecznościowych w towarzyszeniu małżonkom na emigracji

Dr M. Dynia

17.00                Chroń małżeństwo

Wiesława Kowalska-Grzeszczak, centralna animatorka Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego z Jasnej Góry

17.30

PANEL DYSKUSYJNY

Prowadzą: dr Grażyna Koszałka i ks. dr hab. Józef Młyński UP Kraków

Jak usprawnić proces towarzyszenia małżonkom w polskich misjach katolickich w obliczu pandemii i nie tylko

19.00                WNIOSKI I SŁOWO KOŃCOWE

Ks. bp. Wiesław Lechowicz, KEP


Zaproszenie na drugą część Kongresu w 2021 roku

PRZERWA

20.30 Modlitwa różańcowa w intencji małżeństw polonijnych
21.00 Apel Jasnogórski


Patronat honorowy:

Bp Wiesław Lechowicz, Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej
Organizatorzy:
Polska Rada Duszpasterska Europy Zachodniej
Współorganizatorzy:
Instytut Studiów nad Rodziną im. abpa K. Majdańskiego w Łomiankach (ISNAR)
Instytut Naturalnego Planowania Rodziny w Warszawie (INER)
Instytut Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii w Londynie (IPAK)

Zapisy do 19 listopada za pomocą formularza zamieszczonego na stronie:
www.emigracja.episkopat.pl