Boże Narodzenie 2019

Jezusa Narodzonego wszyscy witajmy, Jemu po kolędzie dary wzajem oddajmy…

Tak śpiewamy w jednej z pieśni kolędowych. Jak wielka mądrość jest w nich ukryta! Śpiewając kolędy, w domu czy w kościele, rozważamy wielkie tajemnice naszej wiary i przybliżamy się do zrozumienia tej Prawdy, która ocaliła rodzaj ludzki. Rozważamy prawdę o Bogu, który tak umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne (J 3,16). Śpiewając kolędy ogłaszamy światu, że Nowy Człowiek narodził się w Betlejem. Nie skażony grzechem ani złem. Nie poddany żadnemu zniewoleniu. Doskonały, czyli wolny, aby bezgranicznie kochać każdego mężczyznę i każdą kobietę i aby otworzyć im bramę nieba. Ile dziś z tego pamiętamy i co zagubiliśmy po dwóch tysiącach i dziewiętnastu latach? Świat zapomniał o Dziecięciu, ale pamięta prezenty. Szaleństwo kupowania, gonitwa obniżek i opróżnianie kont. Jak często tylko tyle pamięta się ze świąt. Logika ekonomii i mamona wygrywają z duchem i raz jeszcze to, co boskie zabiera cesarz….

Jezusa Narodzonego wszyscy witajmy, Jemu po kolędzie dary wzajem oddajmy. Oddajmy wesoło, skłaniajmy swe czoło… Panu naszemu.

Niechaj go nie braknie przy świątecznym stole! Niechaj podbija serce i wyzwala!

Wszystkim Parafianom, Dobrodziejom, Przyjaciołom i Gościom
życzymy zdrowia, pokoju i wszelkiej pomyślności. 

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku 2020 

Proboszcz wraz z Radą Parafialną 

PS. Program mszy świętych w okresie świątecznym znajduje się w zakładce Nad Bosforem