Wypłyń na głębię – 7 lutego 2016

Liturgia słowa ukazuje dzisiaj obraz powołania trzech osób: Izajasza, Piotra i Pawła. Powołanie każdego z nich dokonało się w różnych okolicznościach i czasie lecz efekt końcowy był ten sam: poznać Pana i pójść, aby głosić Jego słowo ludziom. Prorok Izajasz w obliczu Boga, który go wybrał do tak szczególnej misji, uważał się za człowieka niegodnego i nieczystego. Jednak na słowa: „Kogo mam posłać? Kto by Nam poszedł?“, nie zawahał się i z determinacją odpowiedział: „Oto ja, poślij mnie!“.
Zupełnie inny obraz powołania ukazuje się w osobie Apostoła Piotra. Chrystus znajduje go w zwyczajnych obowiązkach: gdy łowił ryby. Po całonocnym i nieudanym połowie, gdzie mogłoby się wydawać, że jest zmęczony i zniechęcony, na słowa Chrystusa „Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów!“ uczynił tak, jak polecił Jezus, a jego ufność i uległość została wynagrodzona obfitym połowem. Nieprzewidziany cud jaki dokonuje się na oczach Piotra i jego towarzyszy, ukazuje kim jest Jezus, a Piotr zmieszany, podobnie jak prorok Izajasz dostrzega swoją małość i grzeszność i kieruje do Jezusa słowa: „Odejdź ode mnie Panie, bo jestem człowiek grzeszny“. Również w tej scenie, człowiek znajduje siłę, by pokonać swoją słabość i grzeszność, i na wezwanie Chrystusa zostawia wszystko, by pójść  za Nim.

Myślę, że wszystkim dobrze jest znana historia, która wydarzyła się pod Damaszkiem – powołanie Apostoła Pawła. Dzisiaj usłyszymy, jak on sam mówi o swoim powołaniu na herolda tajemnicy Chrystusowej, ale również o swojej grzeszności i słabości, o swojej niegodności bycia apostołem. Jednak i jego odpowiedź na wezwanie Chrystusa była bezgranicznym zawierzeniem i otwarciem się na to, co Bóg dla niego przygotował.

Trzy różne osoby i trzy drogi powołania, lecz jedna postawa, która ich łączy. To pokora i uległość, warunek wszelkiej odpowiedzi Bogu, który powołuje człowieka.

Wypłyń na głębię“ – jest to również zaproszenie Jezusa dla nas, w naszej codzienności. Jeżeli chcemy w naszym życiu wydać owoce, musimy przekraczać siebie, swoje przyzwyczajenia i schematy. Wychodzić ze swego „świata“ i podejmować wyzwania, jak uczy nas dzisiaj tego Prorok Izajasz i Apostołowie Piotr i Paweł.

W codziennym życiu sukces jest niewątpliwie ważnym „motorem“, który napędza do dalszego działania, ale w życiu duchowym nie jest to już takie oczywiste. Czasami nie wystarczy ludzka inteligencja, mądrość, kalkulacje, by osiągnąć duchowy sukces. Trzeba raczej w pokorze serca powiedzieć za świętym Piotrem „Na Twoje słowo zarzucę sieci“. Postarajmy się uwierzyć. Uwierzyć Chrystusowi, a On uczyni cuda w naszym życiu. Dzisiaj nie wiemy jakie. Święty Piotr też się nie spodziewał, aż tak wielkiego połowu, a wręcz był nim zdumiony. Możemy być pewni, że Jezus nie pozostawi bez odpowiedzi naszej miłości do Niego.

Na zakończenie warto przytoczyć fragment nauczania św. Jana Pawła II . Słowa, które skierował do młodzieży zebranej na Polach Lednickich, a które pomogą nam udzielić odpowiedzi na ważne pytania dotyczące wiary, odkrycia jej głębi i zawierzenia Jezusowi, tak iż pomimo trudności życiowych, będzie można znaleźć siły, by wypłynąć na głębię: „Ze szczególną mocą docierają do nas słowa, które Pan Jezus skierował kiedyś do Piotra: „Duc in altum! – Wypłyń na głębię!“ To wezwanie wypowiedziane u brzegów Jeziora Galilejskiego miało sens praktyczny – była to propozycja, ażeby Piotr odbił od brzegu i mimo zniechęcenia raz jeszcze zarzucił sieci. Równocześnie jednak miało ono głęboki sens duchowy: było zachętą do wiary. Tak właśnie zrozumiał je Piotr i zawierzył: „Panie (…) na Twoje słowo zarzucę sieci“ /Łk 5.5/. To zaś zawierzenie stało się fundamentem apostolskiej misji, jaką Chrystus przekazał Piotrowi, mówiąc: „Nie bój się, odtąd już ludzi będziesz łowić“ /Łk 5,10/. Duc in altum! Dzisiaj te Chrystusowe słowa kieruję do każdego i każdej z was; Wypłyń na głębię! Zawierz Chrystusowi, pokonaj słabość i zniechęcenie i na nowo wypłyń na głębię! Odkryj głębię własnego ducha. Wnikaj w głębię świata. Przyjmij słowo Chrystusa, zaufaj Mu i podejmij swą życiową misję. Ludzie nowego wieku oczekują Twojego świadectwa. Nie lękaj się! Wypłyń na głębię – jest przy tobie Chrystus“ (Lednica, 2.06.2001)

„Nowe życie w Chrystusie”
Program duszpasterski 2016 Kościoła w Polsce

Zapraszamy na eucharystię sprawowaną jak zwykle o godzinie 10:30 w kościele Świętego Antoniego na Beyoğlu, a po niej na krótki moment agapy. Parafian zachęcamy do ubogacenia stołu agapy, aby goście odwiedzający nasz kościół, mogli poczuć się w nim jak w domu.

5 Niedziela Zwykła (Rok C): I czytanie: Iz 6,1-2a.3-8; Psalm: 138; II czytanie: 1 Kor 15,1-11
Ewangelia: Łk 5,1-11