Świadectwo Jana Chrzciciela – 10 stycznia 2016

“Kim ty jesteś?” Pytali mnie ludzie. “Nie jestem Mesjaszem”, odpowiadałem. Ani prorokiem”, dodawałem, ani waszym liderem. Jestem głosem” tylko i ustami pustynnymi spragnionymi wody i tak jak wszyscy, wyczekującym zbawienia. Czekającym na tego Jednego. I muszę powiedzieć, że ja już go ujrzałem. Przyszedł do mnie. Doskonały, święty i niepokalany i chciał ode mnie chrztu. Niezwykłe i zadziwiające żądanie od człowieka, który grzechu nigdy nie poznał. Powiedziałem, że to “ja potrzebuję chrztu od ciebie, a ty przychodzisz do mnie?” (Mt 3,14). Odpowiedział, iż godzi się wypełnić to, co sprawiedliwe, więc mogę o nim pewnie, choć niespokojnie wyznać, że to jest Baranek Boży, który gładzi grzech świata” (J 1,29). To jest ten, na którego czekaliśmy. Mąż, który przewyższył mnie godnością, gdyż istniał wcześniej ode mnie. Kim jest? Jak go przedstawić ludowi? Jakimi słowami opisać, by go właściwie zrozumiano, by go słuchano, by za nim postępowano. Niełatwe zadanie spoczęło na moich barkach. Do tej pory, to mnie dawano posłuch i do mnie ciągnęły tłumy, ale mój czas się skończył. Teraz to on ma wzrastać, a ja umniejszać. Jego chrzest oznacza mój koniec, ale to nic, bo i moja radość sięgnęła szczytu. Nie smucę się z tego powodu, bo kiedy pan młody ukazuje się na uczcie weselnej, drużba musi ustąpić mu miejsca. Jak to pięknie ujrzeć Pana Młodego obecnego wśród swojego ludu. To wypełnienie się proroctw! To pełnia czasu! To nowe stworzenie! Dlatego z całą pewnością oświadczam, iż to jest Syn Boży.

„Nowe życie w Chrystusie”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2016

Zapraszamy na niedzielną eucharystię sprawowaną jak zwykle o godzinie 10:30 w kościele Świętego Antoniego na Beyoğlu, a po niej na krótki moment agapy. Parafian zachęcamy do ubogacenia stołu agapy, aby goście odwiedzający nasz kościół, mogli poczuć się w nim jak w domu.

Chrzest Pański (Rok C): I czytanie: Iz 40,1-5. 9-11; Psalm: 104; II czytanie: Tt 2, 11-14; 3, 4-7;
Ewangelia: Łk 3, 15-16. 21-22