Msza święta o godzinie 13:00 – 21 lutego 2016

Dzień Wikariatu to spotkanie wszystkich katolików Stambułu w celu lepszego zapoznania się i umocnienia w wierze. Spotkania są organizowane cztery razy w roku. Najbliższe spotkanie przypadnie na dzień 21 lutego i odbędzie się w naszym kościele Świętego Antoniego w godzinach od 14:30 do 17:30. Zatem jesteśmy współorganizatorami spotkania. Musimy być obecni i musimy się zaprezentować, w przewidzianym dla nas czasie. Rada Parafialna zaproponowała program. Jednym z jego elementów będzie zaśpiewanie hymnu Światowego Dnia Młodzieży 2016 w Krakowie: „Błogosławieni Miłosierni”.
Z tej przyczyny w niedzielę msza święta rozpocznie się o godzinie 13:00, tak abyśmy bezpośrednio po niej mogli wziąć udział w spotkaniu.