Advent czyli gotowość i czuwanie – 27 listopada 2016

Pierwsza niedziela Adwentu rozpoczyna nowy rok liturgiczny w Kościele. Czas ten na nowo zachęca swoich wiernych do refleksji nad tajemnicą Chrystusa, który jest Alfą – początkiem i Omegą czyli końcem wszystkiego. Czasem, w którym ludzkość pielgrzymuje ku pełni Królestwa Bożego, które On sam zapoczątkował poprzez swoje wcielenie, cierpienie, mękę na krzyżu i zmartwychwstanie.

(Uwaga! Niedzielna msza święta będzie wyjątkowo sprawowana w kaplicy, która znajduje się po prawej stronie ołtarza głównego. Drzwi do kaplicy znajdują się w prawej nawie kościoła, obok tabernakulum. Godzina bez zmian czyli 11:30)

Adwent jest czasem szczególnym. Czasem nadziei na spotkanie z Chrystusem, który ciągle do nas przychodzi w swoim Słowie i w sakramentach świętych. Jednak oczekujemy również Jego ostatecznego przyjścia przy końcu czasów, kiedy wszyscy poznamy całą prawdę o Nim. Słowo Boże w tym szczególnym czasie oczekiwania stawia przed swoimi wiernymi zadanie większej i bardziej zaangażowanej duchowej czujności, otwarcia swego serca i umysłu dla Chrystusa. Naszym zadaniem jest dobrze przygotować się na spotkanie z Panem, aby ten dzień nie zaskoczył nas “jak złodziej w nocy”.

Liturgia niedzieli zaprasza do szukania i odkrywania bliskości Boga, rozpoznawania znaków Jego obecności w dziejach świata i ludzkości. Rozważając tę prawdę w naszym codziennym życiu, szczególnie w trudnych chwilach, musimy sobie uświadomić, że serca wierzących i ufających Chrystus napełnia odwagą, nadzieją i radością.

Święty Paweł w Liście do Rzymian zachęca do porzucenia wszelkiej ciemności i przyobleczenia się w “zbroję światła” (por. Rz 11,13), bo jak poucza nas Apostoł nadeszła godzina powstania ze snu. Wezwanie, które do nas kieruje jest konkretne. Mamy się obudzić! Obudzić może z naszego zaniedbania, naszego lenistwa czy też duchowego uśpienia i zacząć na nowo. Trzeba już teraz “wstać” by być gotowym na spotkanie z Panem. Nie odnosi się to tylko do powtórnego przyjścia Chrystusa jakim jest paruzja, ale do Jego przyjścia, które dokona się przy końcu życia, gdy spotkamy się z naszym Zbawcą twarzą w twarz. Aby to był najpiękniejszy dzień, który da nam nadzieję na początek życia wiecznego musimy czuwać. Musimy być gotowi i zasłuchani w Słowa Pana, “ bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie” (Mt 24,44).

„Idźcie i głoście”
Program duszpasterski 2017 Kościoła w Polsce

Zapraszamy na niedzielną eucharystię sprawowaną o godzinie 11:30 w kościele Świętego Antoniego na Beyoğlu, a po niej na agapę. Parafian zachęcamy do ubogacenia stołu agapy, aby goście odwiedzający nasz kościół, mogli poczuć się w nim jak w domu.

1 Niedziela Adwentu (Rok A): I czytanie: Iż 2:1-5; Psalm: 122; II czytanie Rz 13:11-14;
Ewangelia: Mt 24:37-44