Uzdrowienie i modlitwa – 5 Niedziela Zwykła

Po wyjściu z synagogi, w której Jezus uwolnił człowieka od wpływu złego ducha, Pan wraz z Jakubem i Janem przyszli do domu teściowej Szymona, która leżała w gorączce. Ją także Jezus uzdrowił. Wieczorem natomiast przed domem Szymona zgromadzili się wszyscy chorzy i opętani. Oni także zostali uzdrowieni i uwolnieni od wpływów złego ducha. Jezus uzdrawia i modli się do Ojca – i to jest Jego zwycięstwo nad złym duchem.

„Jeśli więc i Jezus modlił się – a nie na darmo się modlił, ponieważ przez modlitwę osiągnął to, o co prosił, a czego bez modlitwy może by nie otrzymał – któż z nas będzie zaniedbywał modlitwę?Marek nas poucza: «Jezus nad ranem wstał, wyszedł i udał się na miejsce samotne, i tam się modlił». Łukasz też dodaje: «Gdy Jezus przebywał w pewnym miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: – Panie, naucz nas modlić się». (…) Zawsze będzie wysłuchany ten, kto zawsze się modli” (Orygenes).

„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce
Źródło: Biblioteka Kaznodziejska

Zapraszamy na niedzielną eucharystię sprawowaną jak zwykle o godzinie 10:30 w kościele Świętego Antoniego na Beyoğlu, a po niej na krótki moment agapy. Parafian zachęcamy do ubogacenia stołu agapy, aby goście odwiedzający nasz kościół, mogli poczuć się w nim jak w domu.

5 Niedziela Zwykła (Rok B): I czytanie: Hi 7,1-4.6-7; Psalm: 147; II czytanie: 1 Kor 9,16-19.22-23
Ewangelia: Mk 1,29-39