Prawo i sprawiedliwość -16 niedziela zwykła – 19 lipca 2015

Czyli rzecz o Bożej polityce. Brzmi bulwersująco, ale tylko z początku. Okazuje się, że Bóg również ma program polityczny dla swojego narodu i władza, która go nie realizuje musi być usunięta. O tym traktuje dzisiejsze, pierwsze czytanie, czyli kontynuujemy cykl tekstów o prorokach i o misji proroka i apostoła, ale będzie w aspekcie negatywnym.

„Biada pasterzom, którzy prowadzą do zguby i rozpraszają owce mojego pastwiska” (Jr 23). O kim myślał Jeremiasz?

W pierwszym względzie o tych, którzy stali na czele społeczności izraelskiej: o królu i o najwyższym kapłanie. Dwie głowy, na których opierało się życie i wiara ludu wybranego. Dalej odnosiło się do urzędników królewskich oraz kapłanów i proroków, którym została powierzona misja nauczania prawa Bożego i jego zachowywania. Obie grupy, liczne w swoich członkach, możemy określić współczesnym słowem lidera.

Do nich Bóg Izraela zaadresował poważne oskarżenie: „Wy rozproszyliście moją trzodę, rozpędziliście i nie zatroszczyliście się o nią;” za co spotka ich surowa kara: „oto Ja się zatroszczę o nieprawość waszych uczynków” (Jr 23). Zostaną usunięci i przestaną być przywódcami. Gniew Boży tak mocno rozpalił się nad nimi, bo to oni ponoszą winę za niemoralne prowadzenie się narodu, czego potwierdzeniem są dalsze słowa rozdziału: „Kraj przepełniony jest cudzołożnikami” (23:10), oraz „Widziałem obrzydliwość: cudzołóstwo, zatwardziałość w kłamstwie, popieranie złoczyńców… nikt się nie nawraca ze swej niegodziwości” (23:14).

Grzechy pasterzy wobec owiec z oburzeniem potępiał i inny prorok, Ezechiel: „Nakarmiliście się mlekiem, odzialiście się wełną, zabiliście tłuste zwierzęta, jednakże owiec nie paśliście… Słabej nie wzmacnialiście, o zdrowie chorej nie dbaliście, skaleczonej nie opatrywaliście, zabłąkanej nie odszukiwaliście, a z przemocą i z okrucieństwem obchodziliście się z nimi (34:4-5).

Złych pasterzy i przywódców nie brakowało i za czasów Jezusa: „Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą” (Mt 23). Także dzisiaj ich nie brakuje. Obecni są wśród wielkich tego świata i wśród mniejszych. Nie może nikogo dziwić ich obecność. Dla nich jest biada kiedy sprzeniewierzają się swojej misji. Biada jeśli się nie nawracają. Lider i pasterz oddziaływują na tłumy. Są przywódcami. Albo uświęcą miliony albo je zgubią. I tak jak ich obecność i posługa są koniecznością w każdej społeczności, tak też ich moralność i odpowiedzialność. I to jest Boża polityka: pasterz i lider musi być święty.

A kto jest pasterzem dzisiaj? Na pewno Biskup i Kapłan wobec wspólnoty powierzonych sobie wiernych. Na pewno Prezydent i Premier wobec swoich współrodaków. Taką możemy do współczesności zrobić analogię, ale też możemy ją nieco rozszerzyć. To pracodawca wobec podwładnych. Urzędnik wobec interesantów. Ojciec, jako głowa rodziny, i matka, jako serce rodziny, wobec pozostałych członków tejże rodziny; młodzieniec i dziewczyna wobec swoich rówieśników. Każdy pełnił lub będzie pełnił funkcję pasterza, bo jak uczy Kościół, każdy ochrzczony, został zaszczepiony w posłudze pasterskiej, którą sprawuje Chrystus jako Dobry Pasterz. On jest wzorem, za którym podążamy, aby pierwotne biada, nie spadło i na nasze głowy.

„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”

Program duszpasterski 2015 Kościoła w Polsce

Zapraszamy na niedzielną eucharystię sprawowaną jak zwykle o godzinie 10:30 w kościele Świętego Antoniego na Beyoğlu, a po niej na krótki moment agapy. Parafian zachęcamy do ubogacenia stołu agapy, aby goście odwiedzający nasz kościół, mogli poczuć się w nim jak w domu.

16 Niedziela Zwykła (Rok B): I czytanie: Jr 23,1-6; Psalm: 23; II czytanie: Ef 2,13-18
Ewangelia: Mk 6,30-34