Trąd i oczyszczenie – 6 Niedziela Zwykła

“Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”. Dlaczego trąd? Trędowaci? Choroba i śmierć? Czy dlatego, by mieć możliwość poproszenia o pomoc? Czy może, by mieć okazję zwrócenia się do Boga? A może, by zastanowić się nad sensem życia i co jest w nim najistotniejsze? Takie pytania rodzą się z pięknej lektury dzisiejszych czytań.

Trędowaty w starożytności był nieczysty. Musiał przebywać z dala od ludzi, nie mógł z nimi rozmawiać, czy dzielić losu wspólnoty. Był wykluczony ze społeczeństwa i poza obrębem zainteresowania. Był skazany na samotność i nie dożywał wielu lat. Choroba była nieuleczalna. Nic więc dziwnego, że wyzdrowienie było jedynym jego pragnieniem. Choć zamiast słowa uzdrowienie należałoby powiedzieć oczyszczenie, bo choroba ta oprócz aspektu fizycznego, miała bardzo negatywny wymiar społeczny. Nic zatem nadzwyczajnego, że prośba jednego z nich została skierowana do Jezusa. Nie była to jednak zwyczajna prośba, bo nie było tam lamentowania, czy przeklinania losu. Była tam już wiara w moc Pana i pokorne poddanie się jego woli. Jeśli chcesz i możesz uzdrowić. Piękna postawa nieuleczalnie chorego, bo nie tylko gotowa przyjąć oczyszczenie, ale i gotowa kontynuować swój los.

Dzisiaj już się nie obawiamy trądu, bo nie ma go dużo i jest do uleczenia. Czy zatem pierwotne przesłanie ewangelii straciło na aktualności? Raczej nie, bo na horyzoncie pojawił się inny trąd. Każdy wiek ma swój trąd. Zarówno cielesny jak i duchowy i nie potrzeba go wymieniać z imienia, ale jak w ewangelicznym wydarzeniu, każdy z nich stanowi okazję do refleksji i do spotkania z Panem.

Znaczącym faktem w opisie tego wydarzenia jest to, że Jezus dotknął trędowatego. Nie lękał się zarażenia. Nie lękał się nieczystości. Nie odwrócił twarzy i nie wzgardził prośbą. I takiej postawy uczymy się dziś od Pana.

„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce

Zapraszamy na niedzielną eucharystię sprawowaną jak zwykle o godzinie 10:30 w kościele Świętego Antoniego na Beyoğlu, a po niej na krótki moment agapy. Parafian zachęcamy do ubogacenia stołu agapy, aby goście odwiedzający nasz kościół, mogli poczuć się w nim jak w domu.

6 Niedziela Zwykła (Rok B): I czytanie: Kpł 13,1-2.45-46; Psalm: 32; II czytanie: 1 Kor 10,31-11,1;
Ewangelia: Mk 1,40-45