Posłany do buntowników – 14 Niedziela Zwykła

Ezechiel został powołany przez Boga. Pan posłał go do synów Izraela. Ezechiel był prorokiem prawdziwym. Apostoł Paweł wobec Koryntian chlubi się swoimi słabościami. Tym samym daje świadectwo, że jest prawdziwym apostołem. Chrystus przemawia z wielką mocą i pięknem w rodzinnej synagodze w Nazarecie. Niestety, mieszkańcy wątpią w Jego powołanie i moc, i tym samym odrzucają Chrystusa. Czym się kierowali? Zazdrością? Niezrozumieniem?

Z powodu ich niedowiarstwa Jezus nie zdziałał tam wielu cudów; zaledwie na kilku chorych położył ręce. „Dziwił się też ich niedowiarstwu”.

„Jeżeli chorym lub tym, którzy ich przynoszą, brakuje wiary, to Zbawiciel nie pozwala używać mocy uzdrawiania nawet tym, którym tego daru udzielił” (Jan Kasjan).

„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”

Program duszpasterski 2015 Kościoła w Polsce

Źródło: bkaznodziejska.pl
Zapraszamy na niedzielną eucharystię sprawowaną jak zwykle o godzinie 10:30 w kościele Świętego Antoniego na Beyoğlu, a po niej na krótki moment agapy. Parafian zachęcamy do ubogacenia stołu agapy, aby goście odwiedzający nasz kościół, mogli poczuć się w nim jak w domu.
14 Niedziela Zwykła (Rok B): I czytanie: Ez 2,2-5; Psalm:123; II czytanie: 2 Kor 12,7-10;
Ewangelia: Mk 6,1-6