Nawrócenie i wiara – Wielki Post 1

„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Wielki Post to najpiękniejszy okres liturgiczny w życiu Kościoła i chrześcijanina. To czas intensywnej pracy nad sobą w walce ze słabościami i grzechem. Wysiłek, który podejmujemy nie indywidualnie, ale wspólnie. Cały Kościół powszechny. Od Turcji po Polskę i od Afryki, Azji po Amerykę. Dobrze jest to sobie uświadomić, by bardziej się zmobilizować i nie stracić szansy odnowy 2015. Stawką jest przymierze, zbawienie i nowy człowiek, czyli to na co świat czeka najbardziej. Na czterdzieści dni i nocy otwiera się przed nami szansa. Naśladujemy Noego, który uwierzył, budując arkę ocalenia dla istot żyjących i Jezusa zwycięsko pojedynkującego się z kusicielem. Bo uwierzenie Bogu i pokonanie diabelskich sideł to cel postu, a jego środkami to modlitwa, post i jałmużna.

Czterdzieści dni padał deszcz zniszczenia za czasów Noe. Czterdzieści dni przebywał Mojżesz na górze Synaj rozmawiając z Bogiem. Czterdzieści lat pielgrzymował Izrael do ziemi obiecanej. Czterdzieści dni zajęła Eliaszowi pielgrzymka do świętej góry Horeb i czterdzieści dni kusił Jezusa szatan. Zatem liczba 40 to liczba święta, dla każdego nawrócenia i każdej odnowy, ale też i liczba skończona, która szybko mija. Rozpocznij zatem wędrówkę. Nie zwlekaj. Nie wyśmiewaj ani nie lekceważ wysiłku Noego, kiedy oddawał się pracy przy arce od świtu do nocy. Jemu współcześni nie podjęli przykładu i zostali zgładzeni w wodach potopu. Jezusa pobyt na pustyni, medytacja, samotność i walka z pokusą nie mogą pozostać bez naśladowania. Uwierz i zacznij pościć, a nie obejrzysz się jak aniołowie zaczną ci usługiwać.

„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”
Program duszpasterski 2015 Kościoła w Polsce

Zapraszamy na Drogę Krzyżową a po niej na niedzielną Eucharystię. Nabożeństwo rozpocznie się o godzinie 10:20 w kościele Świętego Antoniego na Beyoğlu, a po mszy świętej na krótki moment agapy. Parafian zachęcamy do ubogacenia stołu agapy, aby goście odwiedzający nasz kościół, mogli poczuć się w nim jak w domu.

1 Niedziela Wielkiego Postu (Rok B): I czytanie: Rdz 9,8-15; Psalm: 25; II czytanie: 1 P 3,18-22;
Ewangelia: Mk 1,12-15