Nauczyć się Ducha – Zesłanie Ducha Świętego

Zbyt mało znana jest Trzecia Osoba Boska i za mało obecna w świadomości chrześcijan. W kulcie publicznym i prywatnej pobożności, w modlitwie i śpiewach liturgicznych – Duch Święty zajmuje którąś pozycję w „drugiej dziesiątce”, a powinien być na podium, w pierwszej trójce. Bo to właśnie Duch Święty „moderuje” życie Kościoła, jeśli nie wprost jest życiem Kościoła.

To Duch Pocieszyciel sprawia, że chrześcijanin jest człowiekiem optymizmu, bo otrzymuje od Niego tak wiele darów, które sprawiają wewnętrzną radość. Taką radość mieli apostołowie wraz z Maryją w dniu zesłania Ducha Świętego. Szum, wiatr, języki jakby z ognia – te znaki wskazują na obecność i działanie Ducha Świętego. Jezus daje apostołom moc potrzebną do kolejnych zadań. Jeśli zamkniemy swe wnętrze na działanie Pocieszyciela, nie będziemy mogli korzystać z Jego darów, a nasze życie stanie się bez wyrazu.

Szkoda tylko, że nie można go zobaczyć, dotknąć i usłyszeć. I to właśnie jest największy problem z Duchem Świętym… Bo tylko przez wiarę można doświadczyć jego działania, natchnień i mocy. I tylko dzięki wierze oraz ludziom, którzy pozwolą Duchowi Świętemu się poprowadzić, jego działanie zacznie się urzeczywistniać w życiu indywidualnym, rodzinnym i wspólnotowym. Czy odważymy się na przyjęcie nowej lekcji dzisiaj?
„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”

Program duszpasterski 2015 Kościoła w Polsce

Źródło: Biblioteka Kaznodziejska
Zapraszamy na niedzielną eucharystię sprawowaną jak zwykle o godzinie 10:30 w kościele Świętego Antoniego na Beyoğlu, a po niej na krótki moment agapy. Parafian zachęcamy do ubogacenia stołu agapy, aby goście odwiedzający nasz kościół, mogli poczuć się w nim jak w domu.
Zesłanie Ducha Świętego (Rok B): I czytanie: Dz 2,1-11; Psalm: 104; II czytanie: 1 Kor 12,3b-7.12-13

Ewangelia: J 20,19-23