Jezus Żyje—Wielkanoc 2015

«Nie bójcie się! Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego; powstał, nie ma Go tu. Oto miejsce, gdzie Go złożyli. Lecz idźcie, powiedzcie Jego uczniom: Idzie przed wami do Galilei, tam Go ujrzycie.» (Mk 16, 6-7)

Jezus żyje! To najlepsza wiadomość jaką można usłyszeć w niedzielny poranek wielkanocny. Koniec z grzechem, śmiercią i żałobą. Ten który od wieków więził człowieka w diabelskich okowach został pokonany. Mocniejszy od niego wyrwał mu Adama i oznajmił Ewie otwarcie rajskich podwojów.

Raduj się Kościele Święty, raduj się Chrześcijaninie, raduj się Człowieku.

Niech wieść o zwycięstwie Syna Bożego docierając do uszu zdobędzie i serce, i zachwyci duszę. Niech sprawi, że na nowo zapałamy do Pana miłością i oddaniem. On przynosi przebaczenie i jedna ziemię z niebem. On, najpiękniejszy spośród synów ludzkich, mówi, że warto było przyjść na ziemię; warto było wziąć krzyż, na nim skonać i zbawić świat. Niech się zatem nie trwożą nasze serca. Uwierzmy mu i pójdźmy za nim. Do Galilei i dalej, gdziekolwiek zechce.

Wszystkim Parafianom, Przyjaciołom i Gościom odwiedzającym nasz kościół życzymy zdrowia, miłości i obfitości łask.

Wesołych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego!

Proboszcz i Rada Parafialna