Dwa poszukiwania – Epifania

Ktoś powiedział, że oba testamenty Pisma świętego streszczają się w dwóch pytaniach. Pierwsze z nich to pytanie postawione przez Boga, a zapisane w Księdze Rodzaju: „Gdzie jesteś, człowieku?” Postawione w raju, w niezręcznej dla Adama i Ewy sytuacji, ponieważ właśnie zgrzeszyli i zaczęli się ukrywać przed Bogiem. Ten zaś nieświadomy ludzkiego uczynku, wyszedł jak zwykle na przechadzkę po ogrodzie, szukając towarzystwa najpiękniejszego ze stworzeń, odkrył że coś zakłóciło przyjacielską z nim relację. Dalsze badanie wykazało, że stało się nieszczęście, a przekształcając się w przekleństwo, wypędziło człowieka z raju. Tak rozpoczęła się ucieczka, największa w historii ziemi ucieczka od Boga. Jak daleko uciekł człowiek od swego pierwowzoru i przeznaczenia możemy dowiedzieć się czytając dalsze kartki Pisma albo włączając odbiornik telewizyjny na wiadomości 24/7.

Drugie pytanie, które otwiera nowy testament, to pytanie postawione przez Mędrców z Ewangelii Świętego Mateusza: „Gdzie jest On?” A o kogo chodziło? Dla Mędrców był to ktoś szczególny. Ktoś dla kogo warto było porzucić rodzinne strony, laboratoria, bezpieczeństwo i mnóstwo im podobnych rzeczy i wyruszyć w drogę, by wszcząć poszukiwania. Określali go tytułem królewskim, boskim i człowieczym, dlatego ofiarowali mu złoto, kadzidło i mirrę. I złożyli mu pokłon. Ich zainteresowanie i poświęcenie podziwiamy dzisiaj i naśladujemy. Judejskie Betlejem było zwieńczeniem ich poszukiwań i momentem wielkiej radości i spełnienia. Gdzie On jest? To pytanie o Boga, które wyznacza cel i zasadność życia człowieka na ziemi. Ludzka egzystencja, podobnie jak ta biblijna zawiera się w ramach tych dwóch pytań. A pytania wyznaczają poszukiwania. Bóg poszukuje człowieka i człowiek szuka Boga. Jakież więc wielkie dzieła muszą dziać się w miejsce spotkania tych dwóch poszukiwań. Wyruszmy zatem z Mędrcami i nie obawiajmy się trudności. Gwiazda nas będzie prowadzić i nie obejrzymy się jak z Bogiem kończyć będziemy miłą przechadzkę po rajskim ogrodzie.

„Nawracajcie się w wierzcie w Ewangelię”

Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2015

Zapraszamy na niedzielną eucharystię sprawowaną jak zwykle o godzinie 10:30 w kościele Świętego Antoniego na Beyoğlu, a po niej na krótki moment agapy. Parafian zachęcamy do ubogacenia stołu agapy, aby goście odwiedzający nasz kościół, mogli poczuć się w nim jak w domu.

Objawienie Pańskie (Rok B): I czytanie: Iz 60,1-6; Psalm: 72; II czytanie: Ef 3,2-3a.5-6
Ewangelia: Mt 2,1-12