Życzenia świąteczne

A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas.Wszystkim tym, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. (J 1:14, 12)

Słowo stało się ciałem, czyli Bóg stał się człowiekiem i zamieszkał na ziemi, między ludźmi i pośród swoich. Jakaż wielka sprawa, kryje się za tymi kilkoma słowami? Fundamentalna. Czy już ją zrozumiał świat?Raz jeszcze dzień 25. grudnia zachęca do przeanalizowania tego faktu oraz jego akceptacji albo negacji. Konsekwencje ogromne, bo tym wszystkim, którzy go przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi. A tym drugim?…Tym jednak, którzy wierzą w imię Jego, daje nadzieję i umocnienie, iż w wędrówce przez znój życia nie pozostają osamotnieni, bo Bóg wybierając domek betlejemski, wybrał bliską relację z człowiekiem, a wybierając Maryję i Józefa pobłogosławił miłość i rodzinę. On nigdy nie przestaje kochać swoich dzieci i nigdy nie zapomni o tobie. I to jest ta dobra nowina, którą chrześcijanie ogłaszają światu.

Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. (Łk 2:11-12)

O jak pięknie dźwięczą w uszach słowa aniołów oznajmujące tę nowinę. Jakie ukojenie dla serca  i otucha na jutro. Bóg zstępuje na ziemię. Jakże błogosławiona jesteś ziemio, która cieszyłaś się obecnością swego Stwórcy. Błogosławieni pastuszkowie, którzy pośpieszyli do Betlejem, by podziwiać wielkie dzieła Boże. Błogosławiona Matko, która tuliłaś Bożego Syna również i w naszym imieniu!Ta dobra nowina niech rozpogodzi serca wszystkich. Pójdźmy wszyscy do stajenki, do Jezusa i Maryi. Niech ona złoży w nasze dłonie ten cudowny skarb, na który czekały wieki. Rozmyślajmy o wielkim darze, który Bóg zgotował ziemi i człowiekowi i módlmy się, by temu drugiemu starczyło wiary, by rozpocząć z nim dialog.Niech zatem dobra nowina o Narodzeniu Pana umocni i uzdrowi więzy rodzinne. Niech będzie nadzieją, że nie wszystko jest stracone, i że warto zaufać drugiemu człowiekowi, że warto zaufać Bogu. Niech widok żłóbka przybliża nas do kraju i do rodzinnych stron.

 

Wszystkim Parafianom, Dobrodziejom, Przyjaciołom i Gościom odwiedzającym nasze kościoł yżyczymy zdrowia, pokoju i wszelkiej pomyślności.Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku 2015.Proboszcz wraz z Radą Parafialną