Zbudź się

Nawrócenie jest tajemnicą każdego człowieka. Dokonuje się w różnym okresie życia i nie można go zaplanować.
Tematem przewodnim Ewangelii jest uzdrowienie niewidomego od urodzenia. Przed spotkaniem z Jezusem żył „w ciemności”. Cudowne uzdrowienie przeniosło go do światłości życia w Panu. Ewangelista opisuje jego problemy, które są następstwem uzdrowienia w szabat. I tak oto uzdrowiony musi „wytłumaczyć się” ze swego uzdrowienia. Pomimo jasnych sformułowań dotyczących faktu uzdrowienia, słuchający uzdrowionego pozostają ślepi duchowo. Czyny Jezusa ich nie przekonują. Zamknięci w swoim starym myśleniu nie dostrzegają znaku. Pozostają w ślepocie swych serc, w „ciemności”. Nawet cud Jezusa ich nie obudził!
Na siłę nie można otwierać komuś oczu czy nawracać go. Taki człowiek, nawet ochrzczony, musi spotkać się z Chrystusem, doświadczyć Jego miłości. Musi „zbudzić się” i musi usłyszeć: „Idź, obmyj się!”. Trzeba głosić wiarę!

 

„Wierzę w Syna Bożego”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce

4 Niedziela Wielkiego Postu: I czytanie: 1 Sm 16,1b.6-7.10-13a; Psalm: 23; II czytanie: Ef 5,8-14; Ewangelia: J 9,1-41