Zbuduję ci dom! — IV Niedziela Adwentu

Przede Mną dom twój i twoje królestwo będzie trwać na wieki. Taką obietnicę z ust samego Boga usłyszał król Dawid, w odpowiedzi na swoje wielkie pragnienie budowy świątyni ku czci Boga Izraela. Ja mieszkam w pałacu cedrowym, a Arka Boża mieszka w namiocie, zwierzał się król prorokowi. Czy tak wypada? Ja mieszkam wygodnie a On pod namiotem. Pałac pięknieje z dnia na dzień a namiot to przecież codzienność koczownika. Tak być nie może, bo Pan musi pozostać wśród swojego ludu. Ale jaki dom może człowiek zbudować Bogu na mieszkanie? Ostatnie słowo należało jednak do Najwyższego. Nie ty mnie zbudujesz dom, ale ja tobie – odpowiadał Pan. I dobrze, że tak się stało, że Boża łaska przeważyła królewskie złoto. Zrozumiał to dobrze Dawid, który ten bezmiar łaski wyraził w słowach: Kimże ja jestem, Panie mój, Boże, i czym jest mój ród, że doprowadziłeś mię aż dotąd? Pan Bóg okazał się wytrwałym i dobrym budowniczym. Buduje solidnie i trwale a jego słowo przetrwa wieki.

Obiecany dom to jednak nie cegła, kamień i zaprawa. To coś więcej. To duchowa budowla, to potomstwo i ciągłość rodu, to żyjący człowiek, krew i ciało. Ten właśnie dom został postawiony w momencie, kiedy Maryja uwierzyła Bożemu posłańcowi, a w jej łonie począł się Syn Najwyższego. On jest prawdziwym potomkiem Dawida. On obejmie jego tron i będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca. Powstanie takiego domu wspominamy i świętujemy dzisiaj. Chwalimy Wielkiego Budowniczego i jego pokorną służebnicę. Takim domem cieszy się dzisiaj Dawid i w takim domu zamieszkamy i my.

Źródło: Biblioteka Kaznodziejska

„Nawracajcie się w wierzcie w Ewangelię”

Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2014-2015

Zapraszamy na niedzielną eucharystię sprawowaną jak zwykle o godzinie 10:30 w kościele Świętego Antoniego na Beyoğlu, a po niej na krótki moment agapy. Parafian zachęcamy do ubogacenia stołu agapy, aby goście odwiedzający nasz kościół, mogli poczuć się w nim jak w domu.

IV Niedziela Adwentu (Rok B): I czytanie: 2 Sm 7,1-5.8b-12.14a.16; Psalm: 89; II czytanie: Rz 16-25-27

Ewangelia: Łk 1,26-38