Zboże i chwast—16 Niedziela Zwykła

“Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc się wziął na niej chwast?” Pytanie, które niegdyś postawili Jesusowi uczniowie do dzisiaj zaprząta głowy wielu. „Dlaczego dobrzy i źli mają żyć razem? Czy nie lepiej byłoby sprawiedliwie ich rozdzielić? Wtedy źli nie przeszkadzaliby dobrym, a na świecie żyłoby się lepiej”. Czyżby? Tajemnica dobra i zła ukryta jest w ludzkich sercach. I jakże często człowiek zły się nawraca, a dobry wchodzi na drogę zła.

Zasianie chwastu na cudzym polu w nocy zdarzało się często i było aktem zemsty. Nieprzyjaciel, z przypowieści o chwaście, nie ma oddzielnego zagonu, na którym mógłby uprawiać nierząd. Musi żerować na tym, co dobre, bo całe jego dzieło, to nic innego, jak tylko zniszczenie. A ja, człowiek XXI wieku, na czyim wzrastam zasiewie? Słowa z Księgi Mądrości to balsam i lekarstwo na współczesną dychotomię, zwłaszcza kiedy przypominają o Bożej dobroci i łagodności. “Potęgą władasz, a rządzisz nami z wielką oględnością… I wlałeś swoim synom nadzieję, że po występkach dajesz nawrócenie.” Postępowanie Boga jest wskazówką i wielką nauką dla każdego – niezależnie od stanu ducha, od życia w łasce czy też będącego w stanie grzechu – człowieka. A ewangeliczna przypowieść przekonuje, że na zaśmieconym polu świata, na zabrudzonym zagonie życia ostateczne słowo należy do Boga.

Biblioteka Kaznodziejska
„Wierzę w Syna Bożego”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce

Zapraszamy na niedzielną eucharystię sprawowaną jak zwykle o godzinie 10:30 w kościele Świętego Antoniego na Beyoğlu, a po niej na krótki moment agapy. Parafian zachęcamy do ubogacenia stołu agapy, aby goście odwiedzający nasz kościół, mogli poczuć się w nim jak w domu.

16 Niedziela Zwykła (Rok A): I czytanie: Mdr 12,13.16-19; Psalm: 86; II czytanie: Rz 8,26-27
Ewangelia: Mt 13,24-43