Winnica Pana—27 Niedziela Zwykła

Winnicą Pana jest dom Israela rozpoznał prorok Izajasz i o tym śpiewamy w psalmie. Winnica Pana to Boża Oblubienica, czyli po prostu narzeczona. Zatem dzisiejsze słowo będzie o młodzieńczym zakochaniu. Winnica była umiłowanym, najpiękniejszym szczepem Pana. Na jej cześć Bóg wyśpiewywał miłosne strofy. Była piękna więc zakochał się w niej bez opamiętania. Troszczył się o nią, pielęgnował i pragnął, aby wydała owoce miłości. Co otrzymał? Zamiast dojrzałych gron, cierpkie jagody. Zawód i rozczarowanie. Dobrze znają ten ból młodzi zakochani. Któż zdoła ich pocieszyć? A czyż można sobie wyobrazić rozpacz Bożego Oblubieńca nad zdradą i rozłąką z umiłowaną? Takie myśli rodzą się w trakcie lektury dzisiejszych czytań. Czy Boży Oblubieniec zdecyduje się na nową miłość? Czy tym razem go nie zawiedzie? A jest gotów oddać wszystko co ma najcenniejszego. Czy go uszanują?

Dziś po raz kolejny Pan Bóg wyśpiewuje swoją miłosną pieśń a jej odbiorcą jesteś Ty. Bóg zakochał się w Tobie i Ty stałeś się jego winnicą. Jest to zatem przesłanie o miłości wiernej. Miłości, która choć boleje na wiadomość o zdradzie i na chęć rozstania, to jednak czeka cierpliwie na opamiętanie i daje szansę na powrót. I ma nadzieję na pokochanie.

„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce

Przez cały miesiąc październik odmawiamy przed mszą świętą różaniec. Rozpoczynamy o godzinie 10:20, a po eucharystii zapraszamy na spotkanie agapy.
Parafian zachęcamy do ubogacenia stołu agapy, aby goście odwiedzający nasz kościół, mogli poczuć się w nim jak w domu.

27 Niedziela Zwykła (Rok A): I czytanie: Iz 5,1-7; Psalm: 80; II czytanie: Flp 4,6-9
Ewangelia: Mt 21,33-43