Wielki znak na niebie—Wniebowzięcie NMP

Coraz więcej ludzi pragnie mieć w swoim domu ikonę Maryi. Najlepiej, aby była ona napisana według prawideł Kościoła Wschodniego. Czy jest to swego rodzaju moda? Jeśli nawet, to czy nie jest to ustawiczne pragnienie człowieka, aby być blisko Bogarodzicy?

W obrazie smoka walczącego z Niewiastą Tradycja dostrzega szatana. Natomiast w Niewieście widzi zarówno Matkę Jezusa jak i lud Boży, Kościół. Święty Jan Apostoł obrazowo opisuje tę walkę, w której zwycięża Niewiasta. W tym obrazie widzimy Kościół, który wciąż rozwija się między potęgą Boga i diabła, dobra i zła. Jednak wszystko dzieje się z woli Boga, którego głos jest decydujący, a także Jego Pomazańca – Jezusa Chrystusa (…).
W hymnie uwielbienia św. Łukasz ukazał pokorę Maryi. Wielbi ona Boga za Jego świętość, moc, umiłowanie ludzi bogobojnych oraz za to, że karci pysznych. Bóg okaże swą dobroć względem pokornych i tych, co sercem Jemu ufają.

Biblioteka Kaznodziejska
„Wierzę w Syna Bożego”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce

Zapraszamy na świąteczną eucharystię sprawowaną jak zwykle o godzinie 10:30 w kościele Świętego Antoniego na Beyoğlu, a po niej na krótki moment agapy. Parafian zachęcamy do ubogacenia stołu agapy, aby goście odwiedzający nasz kościół, mogli poczuć się w nim jak w domu.

Wniebowzięcie NMP: I czytanie: Ap 11,19a; 12,1.3-6a.10ab; Psalm: 45; II czytanie: 1 Kor 15,20-26
Ewangelia: Łk 1,39-56