Sztuka upominania—23 Niedziela Zwykła

Generalnie nie lubimy upomnień. Nawet jeśli ktoś czyni to w sposób taktowny. Upomnienie jest postrzegane jako swego rodzaju „zamach na wolność myślenia i działania”. Upomnienie jest tematem czytania z Księgi proroka Ezechiela. Autor otrzymał od Boga bardzo trudne zlecenie: Nie dość, że musiał zapowiadać Izraelitom niezbyt przyjemne wydarzenia, to dodatkowo Bóg obarczył go zadaniem upominania grzeszników. Boży nakaz nie przewiduje wyjątków: grzech każdego nieupomnianego winowajcy spadnie na głowę proroka. Być sumieniem narodu to trudne i niewdzięczne zadanie.

O upomnieniu jest także mowa w Ewangelii. Prawidłowo pojęte życie w Kościele zawiera obowiązek upomnienia bliźniego, ale upominać należy z miłością. W ten sposób, jako wspólnota Kościoła, będą przykładem dla innych. „Wzorem upomnienia jest Chrystus, który życie swoje oddał za braci”.

Biblioteka Kaznodziejska
„Wierzę w Syna Bożego”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce

Na dzisiejszą niedzielę biskupi polscy kierują do wiernych List Pasterski z okazji obchodów IV Tygodnia Wychowania, 14-20 września 2014: Wychowywać do prawdy. Biskupi podkreślają, że tylko odkrywanie ostatecznej prawdy o świecie, o człowieku i o Bogu ukształtuje społeczeństwo, w którym ludzie będą kierowali się wewnętrzną uczciwością, prawością i rzetelnością. Zapraszamy do lektury listu na nowej zakładce.
Zapraszamy na niedzielną eucharystię sprawowaną jak zwykle o godzinie 10:30 w kościele Świętego Antoniego na Beyoğlu, a po niej na krótki moment agapy. Parafian zachęcamy do ubogacenia stołu agapy, aby goście odwiedzający nasz kościół, mogli poczuć się w nim jak w domu.

21 Niedziela Zwykła (Rok A): I czytanie: Ez 33,7-9; Psalm: 95; II czytanie: Rz 13,8-10
Ewangelia: Mt 18,15-20