Święte Świętych—32 Niedziela Zwykła

Czym jest świątynia? W dzisiejszej ewangelii Jezus swoim zachowaniem ukazuje niezwykłą wagę świątyni jako domu Bożego, Domu Ojca. Dla mieszkańców Jerozolimy i każdego pobożnego Żyda świątynia stanowiła bardzo ważne miejsce kultu. Świątynią nie był pojedynczy budynek w którym składano ofiary i modlono się, ale cały zespół budowli, dziedzińców, kolumn i krużganków.

Kiedy Jezus wszedł na dziedziniec świątyni z przerażeniem ujrzał coś, czego nigdy nie powinno się tam znaleźć: kupców handlujących towarami i stoły bankierów i co gorsza nikt nie widział w tym nic zdrożnego, bo działo się tak od dawna. Jego reakcja była stanowcza: sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Dlaczego takie zachowanie? Łagodny i cichy Nauczyciel przemienia się we wzburzonego żarliwca. Ponieważ chodziło o coś naprawdę ważnego, chodziło o dom Jego Ojca, o Dom Boga. A do wszystkich tych, co nie uszanowali miejsca świątynnego, powiedział: „Napisane jest: Mój dom ma być miejscem modlitwy, a wy czynicie z niego jaskinię zbójców”. Handlujących w świątyni porównał do ludzi złych i grzesznych a ich handel do profanacji miejsca świętego.

Troszcząc się o świątynię swego Ojca, Jezus uczy nas, że takie samo staranie powinno wzrastać w sercach uczniów. Mamy kochać a miłość “podpowie” sposób zachowania. Dalszej odsłony świątyni ukazuje święty Paweł ucząc że świątynią Bożą jest ciało człowieka i jego dusza. Może czasami warto na pewne rzeczy zareagować stanowczo i zdecydowanie, bo przecież chodzi o święte świętych: Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście.

„Wierzę w Syna Bożego”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce

Zapraszamy na niedzielną eucharystię sprawowaną jak zwykle o godzinie 10:30 w kościele Świętego Antoniego na Beyoğlu, a po niej na krótki moment agapy. Parafian zachęcamy do ubogacenia stołu agapy, aby goście odwiedzający nasz kościół, mogli poczuć się w nim jak w domu.

31 Niedziela Zwykła (Rok A): I czytanie: Ez 47,1-2. 8-9. 12; Psalm: 46; II czytanie: 1 Kor 3,9b-11. 16-17
Ewangelia: J 2,13-22