Światło na oświecenie pogan

2 lutego obchodzimy Święto Ofiarowania Pańskiego, które upamiętnia ofiarowanie dzieciątka Jezus w Świątyni Jerozolimskiej w czterdziestym dniu po jego narodzeniu. Na liturgii gromadzimy się przynosząc ze sobą świecę—gromnicę. Ofiarowanie Jezusa jest wynikiem ciągłości tradycji według prawa mojżeszowego. Symeon i Anna są przedstawicielami „oczekujących pocieszenia”, czyli czasów mesjańskich. I oto Symeon trzyma w swych dłoniach „światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela”. Tak i my, trzymając dziś w dłoni zapalone gromnice, razem z Maryją, Józefem, Symeonem i Anną oraz ze wszystkimi konsekrowanymi kobietami i mężczyznami, nie tylko wspominamy dzień ofiarowania Jezusa w świątyni, lecz wielbimy w Dziecięciu Pana i Odkupiciela. Ofiarowujemy całe nasze życie i przyrzekamy nieść światło Ewangelii na cały świat. „Wszystko oddał Bogu, kto ofiarował samego siebie” (św. Hieronim).

Jeśli nie mamy gromnicy, to będzie można nabyć świecę świętego Antoniego. Poświęcenie świec odbywa się na rozpoczęcie liturgii, dlatego przypominamy o punktualności, aby nie ominąć tej części modlitwy.