Siewca wyszedł siać—15 Niedziela Zwykła

Obecnie jest taki przesyt słowa, że coraz częściej ludzie nań nie reagują. Rejestrują tylko krótkie, ciekawe i kolorowe obrazy, chwytliwe dialogi, sensacyjne newsy. Jak w takiej sytuacji głosić słowo Boże?

Podpowiada nam Izajasz, akcentując to, że słowo Boże ma moc wewnętrznego przemienienia człowieka. Zawiera ono zalążek Bożego życia. Porównanie skuteczności słowa do ziarna rzuconego w ziemię jest ukazane także w ewangelijnej przypowieści o siewcy. Przypowieść Jezusa jest charakterystyczna dla Jego przepowiadania i cechuje prostotą obrazu i sugestywnością słów. Nic dziwnego – mówił bowiem do tłumów tak wielkich, że musiał nauczać z łodzi. „Kiedy Jezus jest z rzeszami, nie jest w swoim domu, ponieważ rzesze znajdują się poza tym domem; to miłość Jego ku ludziom sprawia, że opuszcza On dom i odchodzi do tych, którzy nie mogą przyjść do Niego” (Orygenes).

Zapraszamy na niedzielną eucharystię sprawowaną jak zwykle o godzinie 10:30 w kościele Świętego Antoniego na Beyoğlu, a po niej na krótki moment agapy. Parafian zachęcam do ubogacenia stołu agapy, aby goście odwiedzający nasz kościół, mogli poczuć się jak w domu.

„Wierzę w Syna Bożego”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce

15 Niedziela Zwykła (Rok A): I czytanie: Iz 55,10-11; Psalm: 65; II czytanie: Rz 8,18-23
Ewangelia: Mt 13,1-23