Przyjdźcie do mnie—14 Niedziela Zwykła

„Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom.” Tymi słowami rozpoczyna się dzisiejsza ewangelia, która jest hymnem pochwalnym pod adresem Boga Ojca, wygłoszonym w duchu radości przez Jego Syna, Jezusa Chrystusa. Ów hymn można także nazwać jego modlitwą. Pozostaje tajemnicą, o jakich „rzeczach ukrytych” wspomina, ale pewne jest, że wywyższony jest człowiek pełen prostoty. Do życia miłości z Bogiem wezwani są ludzie prości, pokorni i ubodzy. Oni zostaną pokrzepieni.

Teodor z Heraklei (IV wiek) pisał, że „Jezus nazywał uczonych w Piśmie mądrymi, chociaż tak naprawdę nie posiadali mądrości, ale tylko to, co wydawało się mądrością z powodu ich bystrości umysłu. Nazywał rybaków, którzy nie mieli wprawy w czynieniu zła, dziećmi, aby w ten sposób okazała się łaska Boża, jaką rozgłaszał prostym ludziom.”Kościół otwarty jest na wszystkich ludzi, ale szczególną uwagę powinien zwracać na ubogich, pełnych prostoty, pokornych, głodnych, grzesznych, chorych. Jest to zadanie, które stanowi sens wypełniania się Ewangelii w życiu chrześcijanina.

Zapraszamy na niedzielną eucharystię sprawowaną jak zwykle o godzinie 10:30 w kościele Świętego Antoniego na Beyoğlu

„Wierzę w Syna Bożego”

Program duszpasterski Kościoła w Polsce

14 Niedziela Zwykła (Rok A): I czytanie: Za 9,9-10; Psalm: 145; II czytanie: Rz 8,9.11-13
Ewangelia: Mt 11,25-30