Przygotujcie drogę!—II Niedziela Adwentu

Zapewne bardzo wielu przyzna, że życie jest drogą. Jednak często mamy poważny problem z określeniem jej celu. Oczywiście odgrywamy swoje życiowe role, mając na uwadze nasze osobiste cele. Chcemy przecież zdobyć wykształcenie, podjąć dobrą pracę, założyć i utrzymać rodzinę, dobrze wychować dzieci, czy też godnie i pożytecznie przeżyć swoją starość. Choć te wszystkie zadania są rzeczywiście ważne i godne poświęceń, to jednak z czasem człowiek zaczyna odczuwać pewne wypalenie, a nawet bezsens podejmowanych przez siebie działań. Z początku myśli, że to efekt przemęczenia. Potem dochodzi do wniosku, że się „wypalił”, utracił siły i motywację do działania. Zaczyna szukać sposobów radzenia sobie z tą trudną sytuacją. Niekiedy decyduje się zasięgnąć fachowej porady, a w skrajnych przypadkach szuka pomocy „pigułek szczęścia”.

Dzisiejsze czytania uświadamiają nam, że uchodzą naszej uwadze rzeczy naprawdę ważne, kto chciałby przejść przez życie z Bogiem. Przecież jesteśmy ludźmi wierzącymi! Jednak jak naprawdę jest z tą naszą wiarą? Może trzeba przyznać, że niestety krucho… Po chwilach duchowego uniesienia coś nas ciągnie w dół. Życiowy pragmatyzm odciąga nas od źródła nadziei. Gdzieś w skrytości serca lub zupełnie głośno wołamy: „Panie, co się z nami dzieje?! Panie, gdzie jesteś?! Boże, przemień moje życie!”.
Bardzo pokrzepiające są słowa Pańskie przytaczane przez proroka Izajasza: „Pocieszcie, pocieszcie mój lud! Przemawiajcie do serca Jeruzalem i wołajcie do niego, że czas jego służby się skończył, że nieprawość jego odpokutowana, bo odebrało z ręki Pana karę w dwójnasób za wszystkie swe grzechy”. To piękny i jakże optymistyczny apel. Co zrobić, by rzeczywiście do nas dotarł, byśmy świadomie go przyjęli? Bóg posyła do nas proroków. Mogą nimi być nasi duchowi zwierzchnicy: papież, biskupi, kapłani… W sposób szczególny powołał ich do przemierzania niezmierzonej i niebezpiecznej pustyni, by przygotowali drogę Panu, by motywowali i wspierali nas – błądzących do prostowania ścieżek dla Niego. Tak bardzo dziś potrzebujemy ich pomocy!

Michał Piotr Gniadek
Źródło: Biblioteka Kaznodziejska

„Nawracajcie się w wierzcie w Ewangelię”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2014-2015

Zapraszamy na niedzielną eucharystię sprawowaną jak zwykle o godzinie 10:30 w kościele Świętego Antoniego na Beyoğlu, a po niej na krótki moment agapy. Parafian zachęcamy do ubogacenia stołu agapy, aby goście odwiedzający nasz kościół, mogli poczuć się w nim jak w domu.

I Niedziela Adwentu (Rok B): I czytanie: Iz 40,1-5;9-11; Psalm: 85; II czytanie: 2 P 3,8-14
Ewangelia: Mk 1,1-8