Poznali Pana przy łamaniu chleba – 3 Niedziela Wielkanocna

W Ewangelii dwaj uczniowie zdążają do Emaus. W trakcie drogi przyłącza się do nich sam Pan. Mimo rozmowy na temat ostatnich wydarzeń w Jerozolimie uczniowie nie rozpoznają Go. Dopiero podczas wieczornego spotkania „poznali Go przy łamaniu chleba”. Nagły i zdecydowany powrót do Jerozolimy świadczy o konieczności podzielenia się radością z apostołami. Ci zaś poświadczają prawdę: „Pan rzeczywiście zmartwychwstał”.„Przyjmujcie Chrystusa do swych stołów, abyście mogli być przez Niego przyjęci na wieczne uczty. Udzielajcie teraz wędrowcowi Chrystusowi gościny, aby was na sądzie nie uważał jakby za wędrowców, lecz jako swoich przyjął do królestwa” (św. Grzegorz Wielki).Wszyscy zdążamy do naszego „życiowego Emaus”. Najlepiej idzie się nam we wspólnocie. Obecność na Eucharystii pogłębia naszą wiarę w żywą obecność Pana. Zatem przyjdź na niedzielną mszę świętą. 4-go maja modlimy się za Ojczyznę, bo i ona tego bardzo potrzebuje.

„Wierzę w Syna Bożego”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce

3 Niedziela Wielkanocna: I czytanie: Dz 2,14.22-28; Psalm: 16; II czytanie: 1 P 1,17-21;
Ewangelia: Łk 24,13-35