Podwyższenie Krzyża Świętego – 24 niedziela zwykła

Księgi Liczb podaje, że w wędrówce do ziemi obiecanej, kara spotkała Izraelitów, którzy z dnia na dzień stawali się coraz bardziej niecierpliwi i krnąbrni. Bóg zesłał na nich jadowite węże. Ukąszeni umierali. Ci, którzy pozostali przy życiu, przerażeni, poprosili Mojżesza o wstawiennictwo. Pan kazał mu sporządzić węża z brązu i umieścić go na palu. Ukąszonemu wystarczyło spojrzeć na węża, żeby móc wyzdrowieć.

Podczas rozmowy z Nikodemem Jezus przypomina ów obraz. Posługuje się symbolem brązowego węża, aby wytłumaczyć krzyż jako narzędzie zbawienia. „Widzi podobieństwo do skutków swego zawieszenia na krzyżu. (…) Tradycja chrześcijańska zrozumiała ten znak na pustyni jako zapowiedź krzyża Chrystusowego”. „Krzyż – jaśniejszy nad słońce, bardziej błyszczący niż promienie; gdy ono bowiem się ściemnia; on rozbłyska (…). Krzyż niezwalczonym murem, tarczą niezwyciężoną (…) zniszczeniem zamieszek, ustaleniem cnoty, znakiem przedziwnym i cudownym” (św. Jan Złotousty).

Biblioteka Kaznodziejska
„Wierzę w Syna Bożego”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce

Na dzisiejszą niedzielę przychodzimy z krzyżem, by móc poświęcić ten znak naszego zbawienia i dedykować Chrystusowi nasze życie i walkę z jego wrogiem, szatanem. Zapraszamy na niedzielną eucharystię sprawowaną jak zwykle o godzinie 10:30 w kościele Świętego Antoniego na Beyoğlu, a po niej na krótki moment agapy. Parafian zachęcamy do ubogacenia stołu agapy, aby goście odwiedzający nasz kościół, mogli poczuć się w nim jak w domu.
Podwyższenie Krzyża Świętego (Rok A): I czytanie: Lb 21,4b-9; Psalm: 78; II czytanie: Flp 2,6-11
Ewangelia: J 3,13-17