Pasterz i Król—34 (Niedziela zwykła) Chrystusa Króla

Wizja pasterza z Księgi Ezechiela wypełniła się w osobie Chrystusa. Ewangelista w sposób niezwykle obrazowy opisuje sąd, który nastąpi w końcu świata. Charakterystyczny jest podział na dwie strony – prawą i lewą; Król zaś jest pośrodku. Po prawej stronie będą zgromadzone owce, a po lewej – kozły. Owca jest symbolem łagodności, dobroci, posłuszeństwa; Królestwo niebieskie przeznaczone jest dla tych, którzy za życia spełniali dobre uczynki względem bliźnich. Radośnie zaskoczone owce słuchają, a Król wylicza ich dobre czyny. Ton grozy i smutku pojawia się wtedy, gdy Król zwraca się do kozłów. Im również wylicza, ale… brak dobrych uczynków względem najmniejszych. Kozioł symbolizuje nieposłuszeństwo pasterzowi. W Starym Przymierzu kapłan składał grzechy ludzi właśnie na kozła, którego następnie wyganiano na pustynię. Obraz nagrody za dobre uczynki i kary za ich brak jest bardzo konkretny: po prawej stronie będzie królestwo sprawiedliwych i błogosławionych; po lewej też królestwo, ale wiecznej męki.

„Błogosławieństwem jest troskliwe zachowywanie przykazań, przekleństwem zaś opieszałość wobec przykazań. Kochajmy błogosławieństwa, uciekajmy przed przekleństwem, gdyż od nas zależy dowolne wybranie jednego lub drugiego” (Święty Grzegorz z Nyssy).

„Wierzę w Syna Bożego”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce
Źródło: Biblioteka Kaznodziejska

Zapraszamy na niedzielną eucharystię sprawowaną jak zwykle o godzinie 10:30 w kościele Świętego Antoniego na Beyoğlu, a po niej na krótki moment agapy. Parafian zachęcamy do ubogacenia stołu agapy, aby goście odwiedzający nasz kościół, mogli poczuć się w nim jak w domu.
Po mszy losowanie biletów wstępu na mszę świętą z Papieżem Franciszkiem w dniu 29 listopada 2014 roku oraz próba jasełek.

Niedziela Chrystusa Króla (Rok A): I czytanie: Ez 34, 11-12.15-17; Psalm: 23; II czytanie: 1 Kor 15,20-26.28
Ewangelia: Mt 25,31-46