Pasterz i Brama – 4 Niedziela Wielkanocna

Przemówienie Piotra miało ogromną moc, ponieważ mieszkańcy Jerozolimy „przejęli się do głębi serca” jego słowami na temat Jezusa jako Pana i Mesjasza. Wzruszeni nauką Żydzi proszą o pomoc Apostoła i dowiadują się, że mają czynić pokutę, ochrzcić się i przyjąć dary Ducha Świętego. Pokuta (nawrócenie) jest pierwszym krokiem ku Bogu. Drugim krokiem jest wyznanie wiary i zjednoczenie się z Jezusem. Trzecim krokiem jest chrzest i przyjęcie darów Ducha.

Jezus nazywa siebie dobrym Pasterzem i jest Bramą dla owiec. To starotestamentalny obraz relacji Boga do swego ludu. Jezus gromadzi wokół siebie nowy lud i chroni go przed zgubnym wpływem złodziei i rozbójników (zły duch). Pan daje swemu ludowi możliwości duchowego rozwoju. Jest dla niego najwyższym autorytetem.Obchodzimy Światowy Dzień Modlitw o Powołania. Papież Franciszek pisze: „Żadne powołanie nie rodzi się samo z siebie ani nie żyje dla siebie. A im więcej w naszym życiu zjednoczenia z Jezusem, tym więcej radości z pracy na chwałę Bożą.Nadchodzący tydzień niech będzie modlitwą o powołania i towarzyszenie ludziom młodym na drogach świętości.Przed mszą o godzinie 10:30 śpiewamy Litanię Loretańską. Zapraszamy na niedzielną chwałę Bożą.

„Wierzę w Syna Bożego”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce
4 Niedziela Wielkanocna: I czytanie: Dz 2,14.36-41; Psalm: 23; II czytanie: 1 P 2,20b-25;
Ewangelia: J 10,1-10