Niedziela 7 – Pełnia władzy – Wniebowstąpienie Pańskie

„Życzę ci, byś osiągnął niebo”, rzadko kiedy słyszymy te słowa jako życzenia urodzinowe czy świąteczne. Wydaje się że niebo coraz częściej nie kojarzy nam się z realną rzeczywistością czy tchnącą tęsknotą perspektywą. Wybieramy doczesność, nie troszcząc i nie pytając się o jutro. Wobec takiej niewiary i kończącej to życie beznadziei, Chrystus jawi się dzisiaj jako ten, któremu została przekazana pełnia władzy, na ziemi jako i na niebie. On jest Panem wszechświata. Od kwarków po galaktyki. Jezus Chrystus, jako jeden z nas, ludzi, wstępuje do nieba, by zasiąść po prawicy Ojca, pełen mocy i chwały. O, jak pięknie, brzmią słowa tej starej prawdy w uszach człowieka, w początkach XXI wieku! O prawdzie nieba pouczał Święty Paweł w pierwszym wieku. Poznaj dar Boży, mówił. Otwórz oczy i zobacz w sercu nadzieję do której powołał cię Bóg. Masz bogactwo i masz dziedzictwo ze świętymi. Dla ciebie odłożona jest korona chwały. O, jak wielkie rzeczy, przygotował Bóg tym, którzy go miłują!A kiedy uwierzymy już w niebo i w Tego który na nas tam czeka, wtedy z radością podejmiemy Chrystusowy nakaz: Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, i pokonamy wszelkie trudności z tym związane. I nie obejrzymy się, kiedy znajdziemy się już w niebie.

Rozpoczynając czerwiec, miesiąc Serca Pana Jezusa, pragniemy wyśpiewać mu wdzięczność za krynice łask, które nam wysłużył i które tam na nas czekają. Śpiew litanii rozpoczynamy o godzinie 10:20. Dzisiaj jest też Dzień Dziecka. Składamy wszystkim dzieciom najpiękniejsze życzenia, a od Jezusa, przyjaciela dzieci, otrzymały już bezpłatny wstęp do Królestwa Niebieskiego. Niech tam przebywają jak najdłużej, a potem niech nauczą nas, rodziców, co jest najpiękniejsze w życiu. W ramach przygotowań do jubileuszu konsekracji kościoła w Polonezköy organizujemy dzisiaj zbiórkę pienieżną na zakup prezentu. Zbiórka będzie przeprowadzona po komunii i złożona jako druga taca (ofiara).

„Wierzę w Syna Bożego”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce

Wniebowstąpienie Pańskie: I czytanie: Dz 1,1-11; Psalm: 47; II czytanie: Ef 1,17-23
Ewangelia: Mt 28, 16-20