Mój Syn umiłowany, słuchajcie Go!

Niezwykłą łaską Bóg obdarzył Abrahama – uczynił go ojcem ludu wybranego. Jednocześnie otrzymał on obietnicę ciągłego błogosławieństwa, a przez ten fakt Abraham i jego potomstwo stali się błogosławieństwem dla wszystkich narodów świata. Ta obietnica spełniła się ostatecznie w czasach mesjańskich.

Szczególną łaską zostali także obdarzeni trzej apostołowie: Piotr, Jakub i Jan. To właśnie ich Pan wziął ze sobą na górę Przemienienia. „Dlaczego Chrystus bierze tylko trzech uczniów? Otóż dzieje się tak dlatego, iż oni przewyższali pozostałych: Piotr wielkim przywiązaniem do Jezusa, Jan – szczególną miłością, a Jakub – odwagą w przyjęciu “kielicha” męczeństwa” (por. św. Jan Chryzostom).

Wszyscy oni zobaczyli Chrystusa w “nowej szacie”, którą otrzymał od Ojca. Niech jej blask oświeci nasze wielkopostne zmagania z grzechem, umocni wiarę i wprowadzi w nową erę Boskiego czatu.

„Wierzę w Syna Bożego”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce
2 Niedziela Wielkiego Postu: I czytanie: Rdz 12, 1-4a Psalm: 33; II czytanie: 2 Tm 1,8b-10; Ewangelia: Mt 17,1-9