Miłować—30 Niedziela Zwykła

Czyli kochać, to najpiękniejsze słowo jakie znają języki świata. Najczęściej śpiewany temat w piosenkach. Najczęstszy temat w literaturze. Temat sztuk teatralnych i filmów. Bez miłości nie wyobrażamy sobie życia. Niestety, wciąż borykamy się z jej zastosowaniem. Bo miłości nie można się nauczyć, czy wkuć do głowy. Trzeba nią żyć. Do niej dorastać. Praktykować i formować się. Każdego dnia od początku. I tak bez przystanku. Prawdziwa i trwała miłość domaga się ofiary i wyrzeczenia, a to już brzmi obco dla ucha współczesnego człowieka, przyzwyczajonego do nieskrępowanej wolności, do konsumowania i do „należy się”. Może dlatego tak wiele jest rozczarowań, miłosnych zawodów, rozwodów, kłótni i sporów.

Zrozumieć miłość! To wyzwanie, jakkolwiek w niewielkim wymiarze, podejmuje dzisiejsza liturgia. Na pierwszy plan wysuwa się rzecz niesłychana! Bo aby zdać egzamin z miłości, najpierw trzeba uwierzyć w Pana Boga. Wpierw jego pokochać, aby potem kochać rodziców, rodzeństwo, bliźniego, wreszcie dziewczynę, chłopaka i żonę, męża, dzieci i wnuków. Może jest odrobinę prawdy w twierdzeniu, że bez Boga kochać się nie można. Bo skoro Bóg jest miłością (1J 4,8), to jak go można pomijać w kochaniu? Zadanie na najbliższy tydzień: wyznajemy miłość Bogu, powtarzając słowa psalmu: Miłuję ciebie, Panie, mocy moja. Kocham cię.

Biblioteka Kaznodziejska
„Wierzę w Syna Bożego”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce

Przez cały miesiąc październik odmawiamy przed mszą świętą różaniec. Rozpoczynamy o godzinie 10:20, a po eucharystii zapraszamy na spotkanie agapy.
Parafian zachęcamy do ubogacenia stołu agapy, aby goście odwiedzający nasz kościół, mogli poczuć się w nim jak w domu.

30 Niedziela Zwykła (Rok A): I czytanie: Wj 22,20-26; Psalm: 18; II czytanie: 1 Tes 1,5c-10;
Ewangelia: Mt 22,34-40