Dzielna kobieta i talenty—33 Niedziela Zwykła

Poemat o dzielnej kobiecie otwiera dzisiejszą lekturę Pisma. Poemat wychwala jej pracowitość i troskę o dom. Słuchając całości fragmentu z Księgi Przysłów, rozdział 31, z zamkniętymi oczami można rozpoznać o kim mowa. To mama. Najdzielniejsza osoba jaką widzi Biblia i jaką daje nam życie. Słowo Boże stawia ją za wzór pracowitości, sumienności i ofiarności.

Te cechy okazują się bardzo ważne w końcowym rozliczeniu jakiego dokonuje Zamożny Gospodarz wobec swoich sług. Dobrze, sługo dobry i wierny powiedział do tych, którzy pomnożyli powierzone sobie talenty. Nie ważne ile ich było. Pięć, dwa czy jeden. Ważna była codzienna praca z nimi, troska o nie, używanie i oczekiwanie. Liczyły się nieprzespane noce i lęki podejmowanego ryzyka. Potknięcia, łzy i bolesne doświadczenia. Sukcesy i porażki. Tak jak mama “otrzymując” dziecko jest gotowa na każdą ofiarę, byle tylko jej skarb osiągnął dojrzałość i właściwe sobie piękno. W takiej to dopiero perspektywie widzimy błąd sługi, który zakopał skarb. Tak nie można było zrobić. Co gorsza, sługa nie zrobił tego z niewiedzy, ale z rozmysłem i wyrachowaniem. To był jawny bunt przeciwko Gospodarzowi, którego błędnie ocenił jako twardego, chciwego i zaborczego. Zapłatą sługi będzie ciemność, płacz i zgrzytanie zębów.
A jaka lekcja dla współczesnych słuchaczy? Przede wszystkim wielkie NIE dla lenistwa, gnuśności i bierności. Jako słudzy Dobrego Gospodarza obracajmy talentami. Nie marnujmy ich i siebie wraz z nimi. Jak wielki majątek możemy zdobyć dzięki nim! Naprawdę wielki, bo sięgający nieba. Wie to Gospodarz i dlatego ich nie szczędzi i jeszcze obiecuje, kto ma, temu będzie dodane. Pamiętajmy zatem, że talenty zostały nam ofiarowane.

„Wierzę w Syna Bożego”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce

Zapraszamy na niedzielną eucharystię sprawowaną jak zwykle o godzinie 10:30 w kościele Świętego Antoniego na Beyoğlu, a po niej na krótki moment agapy. Parafian zachęcamy do ubogacenia stołu agapy, aby goście odwiedzający nasz kościół, mogli poczuć się w nim jak w domu.

33 Niedziela Zwykła (Rok A): I czytanie: Prz 31,10-13.19-20.30-31; Psalm: 128; II czytanie: 1 Tes 5,1-6
Ewangelia: Mt 25,14-30