Duch Prawdy – 6 Niedziela Wielkanocna

Działalność misyjna diakona Filipa, opisana Dziejach Apostolskich 8, jest przykładem, jak głoszona była Ewangelia w początkach Kościoła w Samarii. Diakon ukazywał mieszkańcom przede wszystkich ideę królestwa Bożego oraz osobę Jezusa Chrystusa. Należy zwrócić szczególną uwagę na znaki, jakie towarzyszyły Filipowi. Dowiedziawszy się o licznych nawróceniach w Samarii, Apostołowie: Piotr i Jan, udali się tam, aby wspólnie modlić się z Samarytanami i włożyć na nich ręce, aby Duch Święty zstąpił na nich. O roli chrześcijan względem niewierzących w Chrystusa poucza św. Piotr. Poganie często wyśmiewali się z nich, a nawet ich prześladowali. Apostoł zaleca „czyste sumienie” jako jedyną odpowiedź na zniewagi. Chrystus jest bowiem największą świętością, którą możemy mieć w czystych sercach. Dokonał ofiary ze swego życia za wszystkich ludzi – także za niewierzących.

W Ewangelii Pan zapowiada zesłanie Ducha Pocieszyciela, Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ nie kieruję się Bożą nauką. Wzywa więc swoich uczniów, aby zachowali przykazania, które im dał, zwłaszcza przykazanie miłości.

Dzisiaj modlimy w intencji pielgrzymki Ojca Świętego do Ziemi Świętej, która rozpoczęła się w sobotę 24 maja i potrwa do poniedziałku, śpiewając Litanię Loretańską o godzinie 10:20.
Zapraszamy wszystkich na niedzielną chwałę Bożą.

„Wierzę w Syna Bożego”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce

6 Niedziela Wielkanocna: I czytanie: Dz 8,5-8. 14-17; Psalm: 66; II czytanie: 1P 3,15-18;
Ewangelia: J 14,15-21