Drogi i myśli Boże—25 Niedziela Zwykła

Choć człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga, to jednak daleki jest od poznania myśli Bożych i zrozumienia celów i metod Jego działania. Zauważył to już prorok Izajasz i obrazowo wytłumaczył w słowach: bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje nad waszymi drogami i myśli moje nad myślami waszymi. Odległość ogromna i zdawać by się mogło, że nie do pokonania, ale Syn Boży po to właśnie przyszedł na ziemię, aby przybliżyć ją do nieba. I jak niegdyś w raju, Bóg i człowiek przechadzając się w cieniu drzew, omawiali sprawy stworzenia, tak i teraz, mogli się ponownie porozumieć i zrozumieć.

Czy przypowieść o robotnikach w winnicy, którą słyszymy dzisiaj z ust Chrystusa, ułatwi nam to zadanie? Pracowałem od rana znosząc ciężar dnia i spiekoty, a ty dałeś mi tylko denara, tak jak temu, którego nająłeś na jedną krótką godzinę! — żali się jeden z zatrudnionych, czyli pretensja, niesprawiedliwość i sprzeciw. Trzeba znacznie wysilić umysł, by dostrzec tu wspaniałomyślność i dobroć gospodarza. I to jest zadanie na dziś: wysilić umysł, wyjść poza granice egoizmu, patrzeć w szerszej perspektywie i patrzyć dalej. Bo tak naprawdę to nie jest opowieść o pracy i zarobkach, ale o człowieku i o jego starym, dobrym przyjacielu.

Biblioteka Kaznodziejska
„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce

Zapraszamy na niedzielną eucharystię sprawowaną jak zwykle o godzinie 10:30 w kościele Świętego Antoniego na Beyoğlu, a po niej na krótki moment agapy. Parafian zachęcamy do ubogacenia stołu agapy, aby goście odwiedzający nasz kościół, mogli poczuć się w nim jak w domu.

25 Niedziela Zwykła (Rok A): I czytanie: Iz 55,6-9; Psalm: 145; II czytanie: Flp 1,20c-24.27a
Ewangelia: Mt 20,1-16a