Droga i Życie – 5 Niedziela Wielkanocna

Diakonia oznacza służbę, a diakon, to ten który służy. W codziennym życiu Kościoła mamy wiele diakonii, np.: diakonię liturgiczną, diakonię muzyczną, diakonię miłosierdzia, czy diakonię misyjną itp. Można powiedzieć, że nie ma Kościoła bez służenia. O wyborze pierwszych diakonów jest mowa w Dziejach Apostolskich. Stało się tak w wyniku pewnych konfliktów powstałych wskutek rosnącej liczby chrześcijan. Wówczas apostołowie podjęli decyzję, aby spośród chrześcijan wybrać siedmiu mężczyzn „cieszących się dobrą sławą, pełnych Ducha i mądrości”. Wybrano pierwszych siedmiu diakonów, których zadaniem było nieść pomoc potrzebującym. Wśród nich był Szczepan – pierwszy, który poniósł śmierć męczeńską za wiarę w Chrystusa.

„Obraz Kościoła jako budowy stanowi bardzo czytelny wyraz tego, że jest on społecznością żywą i rosnącą”. Na podstawie jedności z Chrystusem, który jest kamieniem węgielnym, chrześcijanie są plemieniem wybranym, królewskim kapłaństwem, świętym narodem i ludem Bogu na własność przeznaczonym. Są ludem gotowym do służby. A do jakiej diakonii powołał mnie Pan? Dziś muszę odkryć moje miejsce w Kościele. Dzisiaj modlimy się za ofiary tragedii w Soma, polecając zmarłych Bożemu miłosierdziu. A ich rodziny składamy Maryi, Pocieszycielce Strapionych, śpiewając Litanię Loretańską o godzinie 10:30.  Zapraszamy na niedzielną chwałę Bożą. Przez cały tydzień modlimy się w intencji pielgrzymki Ojca Świętego do Ziemi Świętej (24-26 maja 2014)

„Wierzę w Syna Bożego”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce

5 Niedziela Wielkanocna: I czytanie: Dz 6,1-7; Psalm: 33; II czytanie: 1P 2,4-9;
Ewangelia: J 14,1-12