Czuwajcie—I Niedziela Adwentu

Najważniejsze jest to, aby odnowić swoje wnętrze i aby w życiu wciąż kierować się ewangelicznym wektorem i zawołaniem: „Przyjdź, Panie Jezu”. Adwentowy głos proroka Izajasza pobudza nas do czuwania. Oczekujemy tajemnic, o których „ucho nie słyszało” i których „oko nie widziało”. Skoro zewnętrzne zmysły nie mogą nam pomóc w odczytaniu owych tajemnic, to uruchamiamy zmysł wiary.

Za radą św. Pawła Apostoła nie chcemy mieć udziału w uczynkach ciemności, hulankach, pijatykach, rozpuście, wyuzdaniu, kłótniach i zazdrości. Obca nam jest światowa bieganina za wszystkim i za niczym. Można powiedzieć, że z pierwszym dniem Adwentu znów na nowo zaczynamy się nawracać. Czuwamy, jak tego pragnie autor Ewangelii, aby Pan zastał nas czuwającymi, gdy przyjdzie. Niezależnie od tego, czy się modlimy, czy pracujemy, czy też odpoczywamy – w każdej chwili naszego życia jesteśmy „adwentowi”, czyli czuwający. „Koniec wszechrzeczy jest zakryty przed nami. W końcu bowiem wszechrzeczy jest koniec każdej, a w końcu każdej jest koniec wszystkiego w dniu statecznym. Podczas gdy obecny czas jest niepewny i zawsze w oczekiwaniu, możemy posuwać się dzień po dniu, jak zostało określone, oczekując rzeczy, które są przed nami, a zapominając te, które są już za nami” (Święty Atanazy Wielki).

„Nawracajcie się w wierzcie w Ewangelię”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2014-2015
Źródło: Biblioteka Kaznodziejska

Zapraszamy na niedzielną eucharystię sprawowaną jak zwykle o godzinie 10:30 w kościele Świętego Antoniego na Beyoğlu, a po niej na krótki moment agapy. Parafian zachęcamy do ubogacenia stołu agapy, aby goście odwiedzający nasz kościół, mogli poczuć się w nim jak w domu.
Po mszy świętej – próba jasełek.

I Niedziela Adwentu (Rok B): I czytanie: Iz 63,16b-17.19b;64,3-7; Psalm: 80; II czytanie: 1 Kor 1,3-9
Ewangelia: Mk 13,33-37